ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Task 2 หัวข้อยากๆ ที่นักเรียนเราเขียนได้ดีๆ

ตัวอย่างงานเขียน IELTS Writing Task 2 ที่นักเรียนของสถาบันเขียนมาได้ต่อนข้างดี ลองมาดูไว้เป็นแนวทางกันนะคะ

Happiness is considered very important in life. Why is it difficult to define? What factors are important in achieving happiness?

Give reasons for your answer.

There are many definitions of happiness for joyful life. It often defined happiness in terms of living a good life, or flourishing, rather than simply as an emotion.

In general, basic of well-being characterised by emotions ranging from contentment to intense joy. It is much appreciable variability such as socioeconomic status, marital status, health, income, benefits, social networks and others. In fact, it depends on our attitude that makes us feel happy or unhappy because we meet all kinds of situations during the day, and some of them may not released. If we let outer events influence our moods, we become their slaves. We lose our freedom. We let our happiness be determined by outer forces. On the other hand, we can free ourselves from outer influences.

Moreover, happiness is a feeling of inner peace and satisfaction. It is usually experienced when there are no worries, fears or obsessing thoughts, and this usually happens, when we do something we love to do or when we get, win, gain or achieve something that we value. It seems to be the outcome of positive events, but it actually comes from the inside, triggered by outer events.

There are many ways for increasing your happiness. First of all, you should be change the way you look at things. Look at the good and positive side of every situation. For example, you should think of solutions, so it’s not problems, and be happy for people’s happiness. The second, you should associate with happy people, and try to learn from them to be happy and remember that happiness is contagious. Last of all, the easiest way is always smiling or laughing sometimes.

Finally, in my opinion, success is not the key to happiness, but happiness is the key to success.

Corrected Version:

There are many definitions of happiness for joyful life. Happiness is often defined in terms of living a good life, or flourishing, rather than simply as an emotion.

In general, the basic of well-being is characterised by emotions, ranging from contentment to intense joy. There is huge variability, such as socioeconomic status, marital status, health, income, benefits, social networks and others. In fact, it depends on our attitude  as to what makes us feel happy, or unhappy, because we meet all kinds of situations during the day, and some of them may not be released. If we let outer events influence our moods, we become their slaves. We lose our freedom. We let our happiness be determined by outer forces. On the other hand, we can free ourselves from outer influences.

Moreover, happiness is a feeling of inner peace and satisfaction. It is usually experienced when there are no worries, fears or obsessing thoughts. This usually happens, when we do something we love to do, or when we get, win, gain, or achieve something that we value. It seems to be the outcome of positive events, but it actually comes from the inside, triggered by outer events.

There are many ways for increasing your happiness. First of all, you should change the way you look at things. Look at the good and positive side of every situation. For example, you should think of solutions, so it is not a problem, and be happy for people’s happiness. Secondly, you should associate with happy people, and try to learn from them to be happy and remember that happiness is contagious. Last of all, the easiest way is always smiling, or laughing sometimes.

Finally, in my opinion, success is not the key to happiness, but happiness is the key to success.

Comments: Estimated Band 7! Good work! Well structured and supported. However, there are still some basic grammatical errors, for example, subject-verb agreement and the use of punctuation. Otherwise, the result would be much better.

หัวข้อนี้ ไม่ง่ายเลย เพราะเป็นเรื่องนามธรรมมากๆ แต่นักเรียนสามารถเขียนโครงสร้างและ เนื้อหาได้ดีทีเดียวค่ะ การ develop เนื้อหาที่ดี ทำให้สื่อความหมายออกมาได้ชัดเจน การแบ่งเนื้อหาเป็นย่อหน้า รวมทั้งการเขียน Topic sentences ก็ประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันที ว่าในย่อหน้านั้นๆ ผู้เขียนต้องการสื่อถึงประเด็นไหน น่าเสียดายที่ยังมีข้อผิดพลาดพื้นฐานด้านไวยากรณ์อยู่ ไม่อย่างนั้น ต้องได้คะแนนมากกว่านี้อีกแน่นอนค่ะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)