ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เฉลยงานเขียน IELTS Task 2: People should sometime do thing that they do not enjoy doing.

กลับมาพบกับเฉลยงานเขียนคราวที่แล้ว ตามหัวข้อนี้เลยนะคะ

Reference : IELTS Task 2: People should sometime do thing that they do not enjoy doing.

ลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่า Examiner แก้ไขให้น้องอย่างไรบ้าง ตามมาเลยค่ะ

Do you agree or disagree with the following statement? People should sometime do thing that they do not enjoy doing.

It is undeniable that people are likely to work in accordance with their preferences. Wwhile some individuals claim that they are fond of trying new things instead. I am of the opinion that one should learn doing do undesirable things. from time to time.

Firstly, one who always does follows the same routines finds that they are bored with old thing, leading to unsatisfied finished assignments.  Accordingly, people should start opting things to engage in activities or tasks which they have never tried before. It might be the jobs that one is not specialized in with them before. Those will become challenging if people start doing them done.

In addition, citizens workers probably are glad whenever they can do or finish the unskilled works a new task. New skills might occur develop after done work having done it. Also, it will instruct people indirectly as well in as opening their minds to accept new things. Many people are still unclear what the thing they like or do. Once individuals open their heart in doing something they are not keen at, they might discover their new preferences. Take fFor example, I personally confronted this kind of debate situation as well. At first, I truly believed that I was not good at maths at all. Later my professor suggested me to not block yourmyself in challenging tasks. After that, I had practiced the maths problems and found that it was not too tough to cope with it. Now, I love maths and feel excited whenever I can unlock the answer of problems.

However, some groups argue that they probably make think finish just due to the order from the boss. in which they do not like to do. To do so, it makes the company develop time to time. Hence, the management should try to encourage staff to work unskilled tasks and provide some incentives.

To conclude, I strongly believe that doing something which one is not fond of will be worthwhile as I mentioned earlier. Our life is not determined with the by a frame. Try to do new thing which never undergo never experienced before!

Estimate IELTS Band Score: 6.0

IELTS Examiner’s Comments:  The main issue holding this essay down to a band 6 is the repeating  vocabulary. Having said that, you’ve done some rephrasing and the essay looks organized. Just go over the errors which have been corrected and you’ll be on your way to a higher score.

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)