ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Writing Task 2 หัวข้อ Modern Disease ภาคเฉลย

วันนี้พี่นำข้อแนะนำรวมทั้งนำ Essay ที่ได้รับการแก้ไขโดย IELTS Examiner แล้ว มาฝากน้องๆกันนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ลองเขียนแนะนำให้ไปลองเขียนกันได้ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ

IELTS Writing Task 2 หัวข้อ Modern Disease

Some authors believe that urbanization is a “Modern Disease”. In no less 250 words explain if you agree with this view and give your own opinion.

It is undeniable that new job opportunities in the cities motivateds the mass movements of population away from the countryside to find seek out new chancesbreaks and fulfill hopes .However, there are proponents of the belief that urbanization is a “Modern Disease”. From my perspective, I agree with this quote definition and this essay will examine the social and environmental aspects in which urbanization is a “Modern Disease”.

To begin with, while since  the numbers of population figures in urban areas have been growing rapidly, they leads to the lack of habitat space in cities. Those who cannot afford the a residentce to live in are going to live in slums or they will become the homeless. Many slums in the world are the root of many social problems ,for example, we can heard from the media that crimes and drug abuse are often happen rampant in slums. Therefore, these can infect to caused the social problem to another part of society like a modern disease.

Furthermore, urbanization brings to forththe environmental problems. Due to the large number of people, the amount of waste we produce has increased also. Even though some cities in the world have the laws to impose a fine to anyone who throws litter on the streets and into rivers, there are still the one those who break the rule. Governors have to find areas to bury and demolish dispose of this waste , then carbon dioxide are isemitted from burning process and from its the cars that we use also.

In conclusion, from my point of view cities are not the place of civilize living like we  have seen from Hollywood movies or in our real live ,since the growing growth  of the cities confront with presents many troubles some scenarios  such as homelessness, slums ,criminals, and environment issues. However, to solveing this problem, I think that governments should decentralize facilityies and launch the a campaign that supports the  private sector to invest in rural areas which will make equal development to remote areas.

Estimate IELTS Band : 5.5

IELTS Examiner Comment : Student, I had to add a lot of plural’s on nouns because when you write is general contexts, you need plural nouns. As you can see, every line has errors. If you cut down on the little mistakes, and add your own experiences into the essay as examples, you’d get a higher mark. You are on the right track so keep trying.

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)