ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Essay Task 2 หัวข้อ Entertainers ค่ะ

ช่วงนี้ที่สถาบันค่อนข้างจะมีน้องๆเข้ามาเรียนกันมากขึ้นเนื่องจากใกล้ช่วง Deadline ของการส่งผลสอบ IELTS มากขึ้นทุกที น้องหลายคนก็เครียดขึ้น พี่เชื่อว่าการเตรียมตัวที่ดีและผ่อนคลายเมื่อยามใกล้สอบจะช่วยให้น้องๆทำข้อสอบได้เต้มที่ค่ะ วันนี้พี่มีตัวอย่างอีก Topic ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมาฝากค่ะ ลองเอาไปฝึกทำแล้วส่งมาให้ Examiner ตรวจนะคะ

Some people feel that entertainers (e.g. film stars, pop musicians or sports stars) are paid too much money. Do you agree or disagree?

Which other types of job should be highly paid?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

มาลองดู Idea ของน้องคนนึงก่อนค่ะ แล้วลองดูว่าเราคิดอย่างไรกับหัวข้อนี้ ครั้งหน้าพี่จะมาเฉลยให้นะคะ

 In today’s world, it is undeniable that highly population is influenced by the media in many ways. Therefore, entertainers earn enormous income because of this effect. Some people believe that they deserve every penny but other disagrees with this statement. This essay will examine both side of this controversial issue and my opinion will be provided.

There is satisfaction for many people to spend huge amount of budget for their super star heroes because they admire the entertaining abilities of those entertainer. This population believes that amusement is very significance for their lives during and after hectic schedule. In addition, they are inspired by some megastars to improve their lives for living in an elegant place like their models. Looking into biography of celebrities, their lives are not trouble-free because they have to cope with many unexpected situations and also the door of this opportunity is not very wide so the high qualification is required from them such as Bruce lee, Brad Pitt, Leona Lewis and so on. The media will support well for the entertainers who have unique abilities. Therefore, they justify well earned fir their worthy living.

Nonetheless, some population think that professor career should be paid higher than super stars as professionals are well learning and full of knowledge. In addition, they rephrase hardly in basis for serving human lives like doctor, nurses, teachers, soldiers and so on. According to a commentator who is well known in Thailand said that profession be worthy of highly income because of their capacity.

I strongly believe that well known people are entitled to receive huge income because of their qualification and they are supported by the media such as the empowering of advertisement. Furthermore, new generation is motivated to be outstanding people in many ways by many superior entertainers. For example, my friend who is inspired by Leona Lewis (a British world class singer) so he has followed her foot step without uncertain and totally focus on his purpose. Nowadays, he is studying singing in British Country.

The sum up, I totally agree that it is appropriate for entertainers to obtain huge amount of cash because of their expertise and media supporting. Furthermore, they are not just entertaining but they also encouraging; motivating and inspiring people to have gorgeous living.

IELTSinstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)