ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

ลองมาดูปัญหาในการเขียน IELTS หัวข้อ Economic และ Environment กันค่ะ

คราวที่แล้ว พี่ได้นำเอาหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมาฝาก น้องคนไหนยังไม่มีโอกาสได้เขียน อยากให้ลองเขียนมาส่งอาจารย์ IELTS Examiner นะคะ สำหรับน้องๆที่ได้เขียนมาแล้ว ลองมาดูว่าคราวที่แล้ว งานเขียนของเพื่อนมีจุดใดบ้างที่ผิดพลาด และ IELTS Examiner ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนางานเขียน IELTS ชิ้นนี้อย่างไรดีกว่าค่ะ

To what extent should (<- topic word) economic planning be influenced by the need of environment conservation?

In the age of modernization, to do running a business has server competition which sometimes maybe leads to the unintentional effects. Some people are of the opinion that the plan of economic is controlled by growth must be in line with the desire of environmental conservation. Nevertheless, others generally do not think so. This essay will examine about this debatable issue and related examples will be outlined.

It is undeniable that, at present, a variety of environment problems have become a huge issue. Economic Planning must be entirely based on environmental conservation. As, as many countries, especially developed countries., care to protect the good life from natural atmosphere ecosystem. They make an effort to do adhere to policyies toof awareness of environment such as Corporate Social Responsibility (CSR) in order to impose regulations and enforce the company for responding to follow them to environment and take responsibility for the problem the environment.

In addition, development cannot take place without securing the environment. Sustainable development is the key to prevent damage. Many companies attempt to launch a campaign about global warming, especially vehicles companies vehicle manufacturers like Toyota, Honda and others. They always advertise that they have do promote CSR to save the earth such as by way of reforestation and createing new innovations like eco-cars. New invention causes to lead to saveing energy and be are the best solutions to preserve the environment.

To sum up, it is true that many organizations are should to (off topic!) protect the environment by providing policies. This is because of the lobbying power on individuals in of the social movement and this is the a hot issue. However, not only has should the company b concerned, but also every part of civil society have has to play a crucial role in looking after the environment for the benefit of the world as a whole.

Estimate IELTS Band Score: 5.5

IELTS Examiner Comments:     Be careful with the key word in the topic and use it throughout the essay (ie. should). Take a look at your tenses in your essay. They are present simple. You need to upgrade (ie. vary the tenses) to include perfect, continuous, and passive voice when possible. Don’t add too many formulaic chucks of language as well.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)