ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เฉลย IELTS Essay Task 2 ตอน Technology and Tradition

ช่วงนี้พี่ๆเอาหัวข้อใหม่ๆที่น่าสนใจมากฝากให้น้องๆดูเป็นตัวอย่าง รวมทั้งลองฝึกเขียนมาส่งอาจารย์กันดูนะคะ อย่าลืมนะคะน้องๆจะพัฒนาการเขียนได้ต่อเมื่อได้ลองลงมือเขียนด้วยตนเองเท่านั้นค่ะ !!!

Reference: IELTS Essay เกี่ยวกับ Technology and Tradition

It is inevitable that as technology develops so traditional culture must be lost. Technology and tradition are incompatible. You can’t have both together. To what extent do you agree with this statement?

 Nowadays, everyday living must adapt to change since technology has developed this world. Technophiles believe technology is a good thing for people because it makes life easier. However, some try to avoid technology in life, as in their views, technology is a two-edged sword for humanity, especially traditional culture. This essay will express the side effect of technology.

Actually, traditional culture is an antecedent that people believe is the right thing which they should follow. For example, females should remain pure or not allow males to touch their bodies easily and should not wear sexy clothes; however, the internet is one path that helps break this sensible notion because they can upload their pictures in the buff to show others. I have heard the reason why people dare to do this as it is just a picture shown on the monitor and they do not know who can see the picture, so they do not have a reason to be shy.

Furthermore, respect from students is a beautiful habit. Nonetheless, in this day and age education is developed by technology until teachers are not necessary today because there are several ways to get knowledge without asking the teacher. For instance, in the past teachers were needed in the learning process in classroom, so obedience was an important quality which students had to show in order to gain knowledge

The teacher was the only one who could give knowledge. Yet today, there are several articles of knowledge on the internet. Therefore, teachers are not important anymore and student will go to school or university to pick up their degrees. This is a reason why students do not respect the teacher

These problems are as a result of technology, so technology and traditional culture run parallel. Humanity can cope with only one of them.

ESTIMATE IELTS BAND : 5.5

IELTS Examiner’s Comment:

your essay should not be about vocab. It should be clear and have developed ideas supported with clear examples. Your 2nd and 3rd body paragraphs are closely connected and should be together. Slowly go over the corrections and learn from your mistakes. Go back to basic language and start building your essay from that. Good luck!

IELTSinstitute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)