ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

เฉลย IELTS Essay Task 2 : Learning basic mathematics or advanced computer technology?

วันนี้พี่กลับมาพร้อมกับเฉลยของตอนที่แล้วนะคะ น้องคนไหนไม่ทราบว่าหัวข้อของตอนที่แล้วคืออะไรไปติดตามตอนแรกได้ที่ LINK นี้เลยค่ะ IELTS Essay Task 2 : Learning basic mathematics or advanced computer technology? เอาล่ะค่ะ คราวนี้มาลองดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ

Computer can easily do all the basic and advanced calculations. Do you think your children should spend more time learning basic mathematics or advanced computer technology? Give your view no less than 250 word.

             The calculator has undoubtedly been a genius invention. There are several benefits of this technology that helps by reducing the time needed for calculating. However, a mathematics subject is still important for every child to develop their logical thinking. This essay will examine the reason and advantage for which students should study the basic and advanced calculations.

            In my view, the basic processes of the human brain is divided into two sides: analysis and memory. The memory part is developed in a natural way, such as processing memories of their parents’ faces and names; studying communication in language is an ability which relates to this memory part. In contrast, the other side of the brain is not developed by itself. As a result of one’s childhood period, there is not an activity that relates to the analysis part. Therefore, calculations in mathematics are quite important to improve one’s analytical ability of students.

            In addition, the benefit of knowing the process of calculation is that not only can people calculate numbers in life, there are several other advantages of it. For example, a skill solving problem is another advantage of studying this subject. Students are trained to solve a mathematic problem every day in school. There are both easy and difficult problems in lessons; thus, trying to solve the problem is a way to establish a habit for children to not give up on problems easily. In real life, these children will grow up to be valuable citizens in the future.

            In my opinion, although students have to spend more time to study the basics of calculations in their childhood, there are more benefit for students in the future; thus, they should not cut this lesson out of a child’s life.

Estimate Band Score : 6.0

IELTS Examiner Comment:

This essay has multiple errors in every line that you need to review. You have tried to include complex sentences, which is great, and I am happy with your efforts in this regard. Use real examples from your life (or some else’s life) and include them next time. It would require past tense and make the essay a little more personable. But first, review your grammar mistakes and work hard on improving them. A higher score will come soon!

IELTSInstitute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)