ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

ฝึกเขียน IELTS Task 1: The map below is of the town of Garlsdon.

หลายๆคนอยากได้ตัวอย่างงานเขียน IELTS ใน Task I ที่เกี่ยวกับการบรรยายแผนที่กันบ้าง พี่เลยขอนำตัวอย่างที่น่าสนใจและอยู่ใน Cambridge IELTS เล่ม 5 ใน Test ที่ 3 มาฝากกันนะคะ

The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

C5T3

ลองมาดูไอเดียในการเขียนกันดูก่อนดีกว่าค่ะ

The map presents the lay out of Garlsdon town and the identified sites for the proposed new supermarket.

Follow this structure;
1. Introduce the map (paraphrase the title of the map, make sure you include the time frame if there’s one)
2. Give an overview( state the main trend/ trends or observation in the map. Don’t give detail such as data here)
3. Give the details (Give details with reference to the data. Organize body paragraphs by grouping data together where there are patterns.)

Some ideas:
Key trends for Supermarket 2 (S2)
As it can be seen from the map, Supermarket 2 is surrounded by rust belt cities. Also, in the north and south of its map, there are small resident areas. The busy main road from Cransdon to Bransdon and vice versa is linked to the center of town, where Supermarket 2 is sited in.

Key trends for Supermarket 1 (S1)
due to Supermarket 1 located in countryside between the main road and the railway to Hindon, there is a high probability that Supermarket 1 would show a great merit. People from the town centre and the other outskirts could use train and car to this area, while the use of transportation in the area of Supermarket 2 is not allowed.

The map shows the Garlsdon town which has a population of 65 thousand and two

possible areas of a supermarket, demonstrated as S1 and S2.

ที่นี้ลองมาดูงานเขียนของเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะ

Looking first at the one in the north-west, represented as S1, a supermarket will be

situated in Garlsdon countryside which is near to its housing zone and has a close proximity to a

main road and a railway passing through the city center. Moreover, customers from Hindon, with

10,000 population, could also travel by road with 12 kilometres long.

 

On the other hand, S2 is planned to be constructed in the town center, which may be

more crowded but residents could only be accessible by train cause there is no main road to

reach this site. In addition, it is close to Bransdon which has 15 thousand population and just 16

kilometres far from Garlsdon. Residents (29 thousand) of another neighbor town, Cransdon, can

probably come by cars but it is not convenient enough since it will take too long travelling with

25 kilometres far away.

 

Overall, we can see that these two sites have different features, S1 is more convenient

for travelers who can use cars or trains, but there is no other towns nearby. In contrast, S2 is in

the town center but clients have to use railway to get there cause it is in a car-free zone.

 

ในคราวหน้าพี่จะนำเฉลยงานเขียนของเพื่อนใน Writing IELTS เกี่ยวกับ Map มาฝากพร้อมกับคำแนะนำจาก IELTS Examiner นะคะ

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)