ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

เทคนิค 5 ประการ ที่จะช่วยให้ IELTS Writing Task I ผ่านฉลุย

เขียน IELTS Writing Task 1 อย่างมั่นใจ ด้วยเทคนิคเพียง 5 ข้อ

เทคนิค 5 ข้อ เพิ่มคะแนน #IELTS #Writing #Task1

เพื่อนๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้วก็คงจะพอรู้ว่าการสอบเขียน Task 1 นั้นจะเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลจากกราฟ ตาราง หรือแผนภูมิต่างๆ รวมทั้งลำดับเหตุการณ์จากรูปภาพ ซึ่งการบรรยายให้รายละเอียดดังกล่าวนี้กำหนดให้เขียนได้อย่างน้อย 150 คำนะคะ ถามว่าน้อยไหม ไม่น้อยแต่ก็ไม่มาก ภายในกำหนดเวลาที่เพื่อนๆ ได้รับมาให้จัดการกับ part นี้ค่ะ

แล้วเราจะทำยังไงกันดี ที่จะรับมือกับข้อสอบนี้ ไม่ยากเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆ ลองอ่านเทคนิคห้าข้อต่อไปนี้แล้วลองฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอดูรวมทั้งขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนที่สถาบันของเรา รับรองเลยค่ะว่าเพื่อนๆ จะกลายเป็นเซียนเขียนข้อสอบ Task 1 ไปชั่วข้ามคืน

มาเริ่มกันเลยนะ

 

เทคนิคข้อแรก วางแผนการเขียนให้ดีและรวดเร็ว

ในการเขียน IELTS Task 1 นั้น ขอให้เพื่อนๆ ใช้สิ่งที่ข้อสอบให้มาให้เป็นประโยชน์ นั่นคือ แผนภูมิ ตาราง รูปภาพ เป็นต้นเพื่อช่วยให้เพื่อนๆ วางแผนการเขียนว่าจะออกมาในรูปใด

เช่น ถ้าคำถามจากตารางให้เพื่อนๆ บอกรายละเอียดของจำนวนนักศึกษาในอังกฤษที่ผ่านคุณสมบัติการฝึกอบรมการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบเดือนสิงหาคม ปี 2017 และเดือนกันยายน ปี 2018 โดยเน้นที่สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาเพศชายเป็นหลัก

ตารางแสดงความแตกต่างคุณสมบัติอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับคุณวุฒิประเภทต่างๆ

เพื่อนๆ จะเห็นว่า ในตารางดังกล่าวนั้น ไม่ได้มีแต่จำนวนนักศึกษาชายเท่านั้น แต่ยังมีนักศึกษาหญิงด้วย และยังอาจจะมีข้อมูลอื่นๆ ของนักศึกษาที่สอบผ่านคุณสมบัติการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษจากหลายๆ สถาบันในอังกฤษอีก น่าปวดหัวใช่ไหมคะ

แต่ช้าก่อนค่ะ เพื่อนๆ ต้องตั้งสติดูว่าในคำถามเขาถามอะไร แล้วเอาแต่ข้อมูลที่ได้ตารางมาเป็นตัวตั้งในการเขียนตอบข้อสอบค่ะ ซึ่งวิธีนี้ เพื่อนๆ จะสามารถรวบรัดสรุปข้อมูลแล้วเขียนตอบในเวลาอันรวดเร็วที่กำหนดได้ค่ะ ในที่นี้ เพื่อนๆ สามารถแบ่งการตอบข้อสอบออกเป็นสองย่อหน้าเอง นั่นคือ ย่อหน้าแรกพูดถึงข้อมูลในเดือนสิงหาคม ปี 2017 และย่อหน้าที่สองพูดถึงข้อมูลในเดือนกันยายน ปี 2018 ค่ะ

 

เทคนิคข้อสอง เขียนบทนำอย่างสละสลวย

วิธีการเขียนบทนำในการตอบ Task 1 นี้ก็คือ เพื่อนๆ ต้องมโนค่ะว่าผู้อ่านเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ข้อสอบถามเราเลย ดังนั้น เราจึงต้องเป็นผู้ที่บรรยายบอกให้ผู้อ่าน (Examiner) ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

การเขียนบทนำในข้อสอบนี้ ไม่ควรยาวเยิ่นเย้อ แต่ต้องกระชับ สรุปข้อความสำคัญทั้งหมดให้ตรงประเด็นนะคะ เพื่อนๆ มีเวลาน้อยค่ะ จะมาน้ำท่วมทุ่งไม่ได้เลย

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการเขียนบทนำของข้อสอบ Task 1 ที่เพื่อนๆ น่าจะนำไปปรับใช้ได้ค่ะ

The aim of this report is to illustrate data about the qualifications obtained by English language teachers in 2017/2018 as opposed to 2018/2019 while also studying the differences in the numbers of male and female teachers in both years.

 

เทคนิคข้อสาม เสนอใจความสำคัญใหม่ในทุกๆ ย่อหน้า

พูดง่ายๆ ก็คือ หนึ่งย่อหน้า หนึ่งใจความสำคัญค่ะ เพื่อนๆ ไม่ควรจับแพะไปชนกับแกะในย่อหน้าเดียวกันนะคะ จะทำให้งานของเราสับสน อ่านแล้วไม่เข้าใจค่ะ

ต่อไปนี้ เป็นการเขียนตอบจากคำถามในข้อที่หนึ่ง ซึ่งหลังจากที่เราเขียนบทนำในข้อที่สองมาแล้ว จึงเริ่มนำเสนอประเด็นสำคัญในย่อหน้าที่สามและสี่เลยค่ะ โดยย่อหน้าที่สาม บรรยายเรื่องความเหมือนกันของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับคุณสมบัติการเป็นครูภาษาอังกฤษ ส่วนย่อหน้าถัดมาเป็นการเสนอความต่างของจำนวนดังกล่าวค่ะ ลองอ่านดูนะคะ

In both 2017/2018 and 2018/2019 the total number of female students exceeds the number of male students by over 75%. Moreover, the TEFL certificate is the qualification preferred by both male and female students, with at least two-thirds choosing TEFL over Cambridge UCLES CELTA and other degrees.

There are also a number of differences between the two years. There is a 2% drop in the number of male students who qualified in 2018/2019 as opposed to 2017/2018, despite the total number of students being slightly higher in the second year. As for the certificates students chose to take, there is an increased preference for Cambridge UCLES CELTA and other degrees for female and male students combined in 2018/2019 as compared to the previous year.

ในการเขียนส่วนนี้ ถ้าเพื่อนๆ มีเวลาเหลือพอ อาจจะลองเก็บข้อมูลปลีกย่อยอื่นๆ จากตารางเพิ่มอีกก็ได้หรืออาจจะเก็บเวลาไว้เพิ่มย่อหน้าสรุปอีกย่อหน้าหนึ่ง แต่ย่อหน้าสรุป ไม่จำเป็นสำหรับการเขียนในส่วนนี้เสมอไป นั่นคือ จะมีหรือไม่มีสรุปอีกย่อหน้าหนึ่งก็ได้ ถ้านำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน สมบูรณ์แล้วในย่อหน้าก่อนๆ

 

เทคนิคข้อที่สี่ ใช้ภาษาให้ชัดเจนที่สุด

เพื่อนๆ จะเห็นว่า Writing Task 1 นั้น ฝึกให้ผู้เขียนนำเสนอข้อมูลอย่างมีระบบและมีเหตุผล ดังนั้น ภาษาที่ใช้จึงต้องชัดเจนและถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษนะคะ

เรามาดูสำนวนที่เพื่อนๆ สามารถใช้ได้ในข้อสอบ Task 1 ค่ะ

การบอกจำนวนหรือร้อยละ 

  • Thesmallest/largest percentage of students is currently unemployed.
  • Out of a total of 11,000 employeesonly 15% are qualified.
  • The number of female drivers rose/dropped to 40% last year.
  • Their profit decreased/increased by 12%.
  • 20% of the recruits were from rural areas.
  • The percentage doubled/tripled in the following year.
  • There were more children than adults, accounting for 70% and 30% respectively.

 

คำที่ใช้การบรรยายความเปลี่ยนแปลง

กริยากับกริยาวิเศษณ์

The number of female employees having formal qualifications…

…rose dramatically.

…increased suddenly.

…decreased sharply.

…dropped steeply.

…fluctuated slightly.

…fell steadily. 

 

คุณศัพท์กับคำนาม

…sudden increase

…sharp decrease

…steep drop

…slight fluctuation

…steady fall

 

หลีกเลี่ยงการใช้  I แต่ให้ใช้สำนวนเหล่านี้แทน เช่น

It is necessary to instruct all new recruits.

It is important to organize reports well.

 

เทคนิคข้อที่ห้า อย่าลิมตรวจทาน

เพื่อนๆ รู้ไหมคะว่า การตรวจทานนั้น จะทำให้เพื่อนๆ สามารถเห็นข้อผิดพลาดในการเขียนของตัวเองและทำให้เราสามารถเติมข้อมูลที่ขาดไปได้ก่อนส่งข้อสอค่ะ ดังนั้น ถ้าเพื่อนๆ มีเวลาทำข้อสอบ 20 นาที เพื่อนๆ จะต้องใช้เวลาสี่หรือห้านาทีสุดท้ายในการตรวจทานก่อนนะคะ โดยเน้นที่ การสะกดคำและไวยากรณ์นะคะ อย่าเพิ่งรีบส่งข้อสอบทันทีโดยไม่อ่านทวนอีกรอบ

จำไว้เสมอนะคะว่านี่คือการสอบวัดทักษะภาษา ผู้ตรวจข้อสอบจึงดูหมดนะคะ ทั้งการเรียบเรียงใจความ การสะกดคำ การใช้ไวยากรณ์ตั้งแต่ยากไปจนถึงง่าย

ฟังดูก็เหมือนยากใช่มั้ยคะ แต่ถ้าเพื่อนๆ ฝึกฝนเทคนิคนี้บ่อยๆ เข้าก็จะชำนาญและทำให้สำเร็จในเวลาที่กำหนดค่ะ Practice makes perfect นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ 😊

 

ใครที่สนใจเตรียมตัวสอบ หรือ กำลังหาคอร์สเรียน IELTS สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชม Website สถาบัน Oxbridge ได้เลยนะคะ 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)