ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS UKVI คืออะไร?

การทดสอบ IELTS สำหรับการยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

 

หากคุณกำลังต้องการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร นี่คือรูปแบบการสอบ IELTS สำหรับคุณค่ะ

 

สำหรับการสมัครวีซ่าไปสหราชอาณาจักรนั้น คุณอาจจะต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับวีซ่าหลายๆ ประเภทนั้น คุณต้องส่งคุณสมบัติภาษาอังกฤษ ซึ่งลิสต์ไว้อย่างละเอียดใน the UK Home Office’s list of Secure English Language Tests (หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า SELT tests) การสอบ IELTS และ IELTS Life Skills ก็อยู่ในลิสต์นี้เช่นกัน

 

เพื่อที่จะหาคำตอบว่าคุณจะต้องสอบแบบใดแบบหนึ่งหรือไม่ หรือว่าคุณจำเป็นต้องได้ผลสอบระดับใด หรือการสอบใดที่คุณจำเป็นต้องสอบนั้น ขอแนะนำให้คุณติดต่อกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) นอกจากนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Guidance on Applying for UK Visa – approved English language tests ค่ะ

 

วีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (ไม่ต้องเรียนคอร์ส presessional)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามระดับที่สถาบันกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกแห่งของอังกฤษ (listed here) ยอมรับผลการทดสอบของ IELTS ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาสามารถสมัครขอเข้าเรียนได้โดยใช้ผลการทดสอบ IELTS จากสถานที่ให้บริการทดสอบ IELTS แห่งใดก็ได้จำนวน 1,000 แห่งทั่วโลก (1,000 IELTS test locations) ยกเว้นในกรณีที่สถาบันดังกล่าวมีข้อกำหนดเพิ่มเติมของตนเอง

 

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อความชัดเจนได้ตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ

คำอธิบายวีซ่า ระดับภาษาCEFR ที่ต้องใช้ ทักษะ การทดสอบ IELTS และคะแนนที่ต้องใช้
Tier 1 (General) visaวีซ่า Tier 1 ประเภททั่วไป C1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – Band 7.0
Tier 1 (Exceptional Talent) visaวีซ่า Tier 1 ประเภทความสามารถพิเศษ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 1 (Entrepreneur) visaวีซ่า Tier 1 สำหรับผู้ประกอบการ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visaวีซ่า Tier 1 สำหรับผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของอังกฤษ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 2 (General) visaวีซ่า Tier 2 ประเภททั่วไป B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 2 (Sportsperson) visaวีซ่า Tier 2 สำหรับนักกีฬา A1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.01
Tier 2 (Minister of Religion) visaวีซ่า Tier 2 สำหรับนักบวช หรือผู้ที่ทำงานในองค์กรศาสนา B2 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.5
Tier 4 (General) student visa – below degree levelวีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.03
Tier 4 (General) student visa – degree level and above (see above)วีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) B2 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.53
Family of a settled person visaวีซ่าประเภทผู้อาศัยอยู่กับครอบครัว A1 พูดและฟัง ผ่าน IELTS Life Skills ในระดับ A1
Indefinite leave to remain (to settle) or citizenship2วีซ่าเพื่อการตั้งถิ่นฐาน หรือ เป็นพลเมือง B1 พูดและฟัง ผ่าน IELTS Life Skills ในระดับ B1


1 IELTS เป็นที่ยอมรับโดย UKVI ที่ระดับคะแนน Band 4.0 และข้างต้น เทียบเท่ากับระดับ B1 ใน CEFR

2 UKVI จะยอมรับการทดสอบในรายการ SELT หรือ การทดสอบที่จัดโดย Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง สำหรับการสอบประเภทนี้ จะต้องครอบคลุมการพูดและการฟังในระดับ B1

3 คะแนนดังกล่าวข้างต้นสำหรับประเภท TIER4 เป็นข้อบังคับของ UKVI มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาจจะกำหนดให้นักศึกษาส่งผลทดสอบที่มีระดับคะแนนที่สูงกว่าสำหรับหลักสูตรที่นักศึกษาท่านนั้นๆ ต้องการสมัคร กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเรื่องระดับคะแนนสำหรับหลักสูตรของคุณกับทางสถาบันการศึกษาด้วยค่ะ

โปรดรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ IELTS โดยผู้คนจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และ “ประเทศส่วนใหญ่ที่พูดภาษาอังกฤษ” ตามที่กำหนดโดยสำนักงานสหราชอาณาจักรค่ะ รบกวนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gov.uk/english-language

สามารถใช้ผลการทดสอบ IELTS สำหรับการยื่นขอสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักรได้ไหม

หากคุณต้องการที่จะใช้ผลสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักรของคุณนั้น (นอกเหนือจากวีซ่านักเรียนบางประเภท), คุณอาจจำเป็นต้องใช้การทดสอบที่ศูนย์สอบ IELTS ที่ได้รับการรับรองเป็นพิเศษโดยกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) นอกจากนี้ การทดสอบจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้โดยกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) ด้วยนะคะ

 

 

ฉันสามารถสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills สำหรับการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้ที่ไหน

การทดสอบนี้ มีจัดอยู่ทั่วโลกในสถานที่ที่ระบุไว้โดยกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) คุณสามารถดูรายการวันที่และสถานที่โดยเบื้องต้นได้ที่นี่ (here) วันที่และสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะเพิ่มเข้ามาในวันที่ 20 เมษายน 2015 (ตามเวลของสหราชอาณาจักร)

 

การทดสอบ IELTS or IELTS Life Skills มีจัดสอบบ่อยแค่ไหน

สำหรับการทดสอบ IELTS และ IELTS Life Skills จะสามารถสอบได้ภายใน 28 วัน นับจากวันที่คุณสมัครสอบ

 

สามารถทดสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills ใหม่อีกครั้งได้บ่อยแค่ไหน

ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการสอบ IELTS ใหม่อีกครั้งค่ะ คุณสามารถลงทะเบียนสอบได้ตามที่คุณสะดวก

สำหรับผู้สมัคร IELTS Life Skills เท่านั้น : ผู้สมัครคนใดที่ได้ทดสอบ IELTS Life Skills มาแล้วและผ่านเกณฑ์การสอบแล้วด้วย จะไม่สามารถสอบใหม่ได้ในระดับที่เคยสอบไว้ ภายในระยะเวลา 2 ปี

เช่น ผู้สมัครที่สอบ IELTS Life Skills A1 และสอบผ่านแล้ว จะไม่สามารถสอบ Life Skills A1 อื่น ๆ ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี และเช่นเดียวกัน ผู้สมัครสอบคนใดที่สอบ IELTS Life Skills B1 และสอบผ่านแล้ว จะไม่สามารถสอบ Life Skills B1 อื่น ๆ ได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี

การทดสอบ IELTS ของฉันแตกต่างอย่างไร ถ้าฉันเข้าร่วมการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์การยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

การทดสอบ IELTS เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านการบริหารบางประการ ซึ่งจะระบุไว้โดยกองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) เท่านั้น แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าสอบ ได้เข้าร่วมการทดสอบในรอบสอบ IELTS UK Visa ทั้งนี้ รูปแบบการทดสอบจริงนั้น จะเหมือนกันทั้งหมด – เนื้อหาเดียวกัน, ผู้ตรวจข้อสอบท่านเดียวกัน, รูปแบบเหมือนกัน, ระดับของความยากง่ายเท่ากัน, ระบบการให้คะแนนระบบเดียวกัน เป็นต้น

ถ้าฉันสอบ IELTS เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ฉันจะสามารถใช้ผลสอบนี้ ในประเทศอื่นๆ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ไหม

ใช่ ผลการทดสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 9,000 แห่งทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรผู้ว่าจ้างทั้งหลาย

ฉันสอบ IELTS แล้ว ฉันยังสามารถใช้ผลที่ได้มาแล้ว เพื่อยื่นขอวีซ่าที่กองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) หรือไม่

ถ้าคุณทดสอบ IELTS ในวันที่ 5 เมษายน 2558 หรือก่อนวันที่ 5 เมษายน 2558 คุณอาจจะสามารถใช้ผลสอบนั้นๆ สำหรับการยื่นขอวีซ่าได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เราแนะนำให้คุณตรวจสอบเรื่องนี้กับ UKVI ให้แน่นอนก่อนดำเนินการยื่นขอวีซ่า

 

นับจากวันที่ 6 เมษายน 2558 เป็นต้นไป คุณต้องทดสอบ IELTS จากศูน์ย์สอบที่ได้รับการรับรองจาก กองงานวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) เพื่อการจัดการทดสอบ IELTS เพื่อวัตถุประสงค์ในการอพยพเข้าเมืองเท่านั้น นอกจากนี้ ณ เวลาที่คุณลงทะเบียนสอบนั้น คุณต้องยืนยันว่าคุณต้องการที่จะใช้การทดสอบนี้ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

 

ตารางสอบ IELTS UKVI ปี 2560 ( IELTS UKVI TEST DATE 2017)

 

ตารางสอบ IELTS UKVI 2017

ตารางสอบ IELTS UKVI 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมัครสอบ IELTS UKVI ทางผู้สมัครต้องทำการสมัครผ่านศูนย์สอบ British Council หรือ IDP โดยตรงเท่านั้นค่ะ **

Sources: ielts.org

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)