ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

เฉลยงานเขียน Topic : Reading comics (Band 6.0)

กลับมาพบกับเฉลยงานเขียน IELTS ในหัวข้อ Reading comics only rotten the children’s mind that to provide any good education. How far do you agree or disagree with this กันนะคะ ใครที่ยังไม่มีโอกาสลองเขียนมาส่ง ลองกลับไปดูกันได้ที่

ตัวอย่างงานเขียนกรณีศึกษา Essay Topic: Reading comics

คราวนี้ลองมาดูเฉลยงานเขียนจาก IELTS Examiner กันดีกว่าค่ะ

Many people, particularly for children, are fond of comics and read them as a hobby because comic books, which narrate a story by author’s drawing, do not only ease to understand but also teaches them some knowledges and moralities information. In opposition, some argue that reading this kind of books leads kids to be rude and cruel. From my point of view, I, however, I believe that its benefits completely outweigh the drawbacks according to given these reasons below.

First and foremost, some kinds of cartoons educate readers in particular term aspects. For example, comics I like the best since and I have ever read is about veterinarian who can remedy any animals on matter how hard it is difficult the prognosis. At that time, I knew about how to look after my own pet and how to cure when deciseases reach them strike, which helped me a lot before it was dealth at the end of its to prolong lifespans. Consequently, it is clear that comics contain a huge pile of education can motivate and educate.

Moreover, although some people claim that some comics consist of wrongdoings in our society convincing youngsters to do it commit crimes, I, as one of comic readers, still insist on the opposition think otherwise. If we understand a the core or a background of the storyline, we will know that there must be some reasons to violate others, such as fighting for a justice in superhero comics or for protecting their important things from the threats and so on. Therefore, Tthose do not only grow teach youth’s reasonable minds, but also teach them ethics and be are an example to not doing like copy villains.

Last but not least, some characters in the comics may become adolescents’ inspiration. Generally, teenagers want to be like their heroes, for example, one, who loves to read superhero comics, may want to be a judge or a lawyer to eliminate crimes. Accordingly, kids should find their characteristics for what themy want to be in the future from comics which can reflect their personalities kind.

To sum up, reading comics provide not only educations to children, but also moralitiesy and inspirations. It is undoubt without doubt that reading them in appropriate ways will not rotten their mind and, in opposition, leads them to be proper adults. Consequently, why don’t we throw our prejudictione away and use them as another attractive method for academic purposes.

Estimate IELTS Band Score :  6.0

IELTS Examiner’s Comments :

Comments: The conclusion is excellent, but there are quite a few errors in the first half of the essay. The level of vocabulary is good at times but not consistent throughout. Your personal example helps to increase the score, and I hope you can cut down on errors for a higher grade. Keep trying

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)