ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนกรกฎาคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 กรกฎาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 กรกฎาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 27 กรกฎาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 4 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 กรกฎาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มิถุนายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 กรกฎาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 มิถุนายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 กรกฎาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 มิถุนายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 30 มิถุนายน ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันอาทิตย์ เริ่ม 9 กรกฎาคม, วันธรรมดา เริ่ม 24 กรกฎาคม ค่ะ

ข้อมูลการสอบตรง เข้า Program international จุฬาฯ

ข้อมูลการสอบตรง เข้า Program international จุฬาฯ

สรุปคุณสมบัติผู้สมัครเข้าโปรแกรม International ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BBA จุฬา

Step 1- ผ่านเกณฑ์ต่างๆดังนี้

จบหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า

ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำข้อใดข้อหนึ่ง

Step 2- ส่งคะแนนตัวใดตัวหนึ่งมาให้พิจารณา CU-AAT, SAT I : Math&Critical Reading

Step 3- สอบสัมภาษณ์

BE Chula

ผ่านคุณสมบัติ 2 ใน 3

Gpax ไม่ต่ำกว่า 3.25

ผ่านเลขดังนี้

3.ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำข้อใดข้อหนึ่ง

สถาปัตยกรรมศาสตร์:

ภาคสถาปัตยกรรมและการออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬาฯ

1. ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำข้อใดข้อหนึ่ง

2. คะแนนความถนัดทางสถาปัตย์ CU-TAD ไม่ต่ำกว่า 60%

3. ส่งคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดังนี้

CU-AAT( Math and Verbal) หรือ

SAT 1 ( Math and Critical reading) หรือ

International Baccalaureate หรือ A-Level หรือ NCEA ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

2014  INTER CHULA ADMISSION REQUIREMENTS 

STEP 1 – Eligibility Criteria :

  1. Applicant must complete / is completing M6 or its equivalent levels from high school. 
  2. Applicant must achieve the minimum score of one of the following English proficiency tests :

English Proficiency Tests

Minimum Score

1.  CU-TEP 
       For examinations taken in 2012 (TOEFL Equated Score)

550

       For examinations taken in 2013

80

2.  TOEFL
       Internet Based

79

       Paper Based

550

3.  IELTS

6

4.  SAT I (Critical Reading)

500

STEP 2 – Eligible Applicants will be evaluated on one of the following scores:

Academic Aptitude Tests

Minimum Score

1. CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)

1000

2. SAT I (Math & Critical Reading)

1000


STEP 3 – Interview

credit  <http://bba.acc.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=35&Itemid=51&mn=2&sm=2-8>

 IELTS Institute team

 
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)