ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Writing tips จากนักเรียนที่ได้ IELTS Band 7

IELTS Writing tips

เทคนิคในการทำสอบ ielts ให้ได้ band 7

วันนี้ลองมาฟังเทคนิคจากน้องที่ได้ IELTS Band 7.0 กันดูดีกว่าค่ะ ว่าเค้ามีวิธีการเตรียมตัวในการสอบอย่างไร

This isn’t, in fact, my weakness. But this skill is difficult to self-study. You need to go to IELTS Institute where there are teachers who are willing to check your writing. Here are some suggestions I can think of, it maybe can’t help you out. But do your best, you will be fine.

1. Before writing an essay, you must know its basic structure. A Fundamentals of Academic writing might show you this.

2. Do Task 2 first, because it is worth more marks and is easier.

3. Don’t waste too much time on Task 1. Learn all the specific writing structure for each type of task 1. In the real test, you just have to apply that structure with new data and suitable verb tenses. Read sample essays and take note of the ones with good structure to have a wide range of academic structures for task 1. Some structures might be used in the task 2 as well.

4. You must complete both tasks. I don’t care how difficult the test is, I don’t care how little time you have got. You MUST complete your test at any cost. If you don’t, you will be penalized.

5. Again, practice writing. Do both 2 tasks in one hour. You can focus only on task 1 or task 2, but before the test, you should practice writing both tasks to get familiar with time limits.

6. Practice makes perfect. In writing, this statement is completely true. But it is better if there is someone to check your writing for you and so you can learn from your mistakes.

7. Writing requires wide academic vocabulary. You also have to buy a dictionary to work on and enrich your vocabulary.

8. Avoid all informal ways of writing. There are some rules of writing you should follow. For example: no abbreviations, no 1st and 2nd pronoun or possessive (I, you, me, my, your), except in conclusion where you have to state your opinion.

9. Each body paragraph has to include: the topic sentence, supporting sentences (2-3 sentences), development sentences (evidence: example, experience, data). In many languages (English included), there are many ways to develop a body paragraph, which results in a situation where that topic sentence is not the first sentence. But you are advised to put the topic sentence at the beginning of each body paragraph. Don’t be creative in this case.

That is all I can think of. I hope you will be lucky in your exam and what I wrote will help you in one way or another. But REMEMBER, to reach success, you MUST make an effort. You should have a clear motivation and a strong will to overcome difficulties. When I did practice tests, I was exhausted. But no success comes easily. Practice is the only way to gain success. Don’t just wait for a lucky break, it will never come if you don’t know how to grab it.

And the final point I want to mention is:

Relax before the test!

Attempting to do one or two practice tests before the real test won’t help you increase your score. On the contrary, it will make you feel stressed and less confident.

I took IELTS 2 times:

The first time: no relaxing, I tried to do more practice tests right before the test day. As a result, I couldn’t concentrate on the test and the result is: L:5.5 ; R:7.0 (don’t mention about Writing and Speaking here because it depends mostly on examiners)

The second time: 2 weeks after the first time, that means when I received the first result, I had to take the test the day after. But this time I felt relaxed since I knew I got 6.5 overall in the first test. And here is the second result: L:6.5 ; R:7.5

I believe in a short period of time (two weeks), I couldn’t improve that much. Moreover, the second test was considered to be more difficult. So what makes the difference is the relaxation. There are more examples I could mention to prove this point, but it would be wasting your time.

In brief, you must relax before any tests. Forget about them to relax, and believe in yourself!

IELTS Institute – www.oxbridge.in.th

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)