ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 26 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 11 กุมภาพันธ์ ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Examiner Comments on Topic history and culture

พี่นำเฉลยในหัวข้อคราวที่แล้วมาฝากกัน ในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการแต่งกายที่เปลี่ยนไปของคนในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการรักษาการแต่งกายอันแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ น้องๆสามารถเข้าไปฝึกกันได้ตาม Link ด้านล่างนี้เลยนะคะ

ฝึก ielts writing กับงานเขียนหัวข้อ history & culture

Topic: Now many people are forgetting their history and culture, so some people suggest that we should encourage people to wear their traditional clothing everyday. Do you agree or disagree? Give your reasons?

Histry_Culture

In modern society, lots of people neglect the history and culture of their country. Because of this some people advice we should incite individuals to dress their promote the wearing of traditional costumes everyday. In my perspective, dressing is original clothing everyday is not an appropriate thing idea.

It is true that some original clothes, such as in Thailand, is are not easy to wear. As as there is are too many accessories to finish complement the dressing in a and these are not practical to put on in a limited time in the morning. Moreover, the overload of accessories will be an annoyance to other people that have to help them to wear put on all those accessories because they can not were put on the cloths and accessories by themselfves. So Thus, this is a troublesome problem.

In addition, some original clothing is unsuitable for everyday life. As  as many people use public transportation for work or study. Hence, it is probably an obstacle for everyday life. Take the Thai traditional uniform as an example, The skirt for women is long and narrow in a pencil-like form, so it is difficult to walk or run to a bus stop, underground station or others. And sometimes, dressing in such an unsuitable uniform to run may cause a serious accident in life such as a broken arm, broken leg and other broken head bones from easily tripping.

To summarize, the reasons why   I am do not support to wear the traditional clothing every/day are because of an inconvenientce and inappropriate problems safety. In my point of view, it is there are many other ways to encourage citizens to recognize their history and culture. For instance, the government could make approaches a campaign to encourage everyone in the country to wear traditional costumes on nNation dDay.

Estimate IELTS Band Score: 6.0

IELTS Examiner Comments: Student, this was very good but try not to repeat too much vocabulary when you can. I like the real examples and ideas put forward but there is a little too much red ink. If you can fix your grammar a bit, your score would surely be higher.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)