ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Essay Topic: evidence of climate change (เฉลย+คำแนะนำ)

มาพบกับเฉลยของ Topic ที่แล้วนะคะ IELTS Essay Topic: evidence of climate change เหมือนทุกครั้งค่ะ มีทั้งเฉลยพร้อมทั้งคำแนะนำจาก IELTS Examiner มาฝากค่ะ น้องๆสถาบันสามารถขอตัวอย่าง IELTS ESSAY BAND ระดับ 7-9 เพื่อนำไปดูเป็นตัวอย่างได้นะคะ

Scientist and the news media are presenting ever more evidence of climate change. Governments cannot be expected to solve this problem. It is responsibility of individuals to change their lifestyle to prevent further damage.  What are your views?

Nowadays, climate change has become one of the most important environmental problems that almost every country has to struggle with; many severe natural disasters are the effects of climate change, for example, due to the EI-Nino effect, tornados have sprung up in the areas where they had not occurred before. It is generally believed that each person is responsible for this global impasse.  Yet some people argue that this burden should be put on the government of each country.  In my viewpoint, the cooperation of individuals and governments is the best solution to tackle climate change.

To begin with, each person’s strong intention to solve the climate change issue is essential.  The reason is that climate change results from various activities in our daily lives such as carbon monoxide,  which is a major cause of climate change, being released from private cars to the atmosphere, toxic gases from heavy industrial areas, and so on.  As a result, every person should consider their actions about reducing or avoiding the activities that lead to the problem; for instance, public transportation, such as buses, subways, and others, should be used as the primary modes to get around instead of driving private cars.

Also, the government of each country should prioritize the climate change issue on the top of its environmental problem list.  Each government agency should concentrate on solving this because the power of governments can significantly help solve the climate change problem.  A government should set policies or regulations that prohibit people in its country to perform the activities that bring about climate change problem.  A government should set policies or regulations that prohibit people in its country to perform the activities that bring about climate change.

In conclusion, people and governments of every country should work together to address the climate change issue.  Trying to avoid or lessen activities that cause this problem is the important thing that every person should keep in mind.  In addition, policies and regulations related to controlling and solving climate change should be regulated by the government of each country.

ESTIMATE IELTS BAND : 6.0-6.5

IELTS Examiner’s Comment:

You’ve written a very typical essay indicative of a Thai student with a structure that repeats too often throughout the essay.  I think you can experiment more and develop your ideas to a deeper extent.  Also, you used the words ‘climate change’ eleven times; you need to rephrase the language more. Otherwise, there are some good complex structures here.
IELTSinstitute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)