ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

เฉลยงานเขียน writing ielts หัวข้อ Modern Disease

วันนี้มาดูเฉลยงานเขียนของสัปดาห์ที่แล้วในหัวข้อ Modern Disease กันนะคะ

เรียน writing ielts หัวข้อ Modern Disease

Some authors believe that urbanization is a ‘Modern Disease’. In no less than 250 words explain if you agree with this view and give your own opinion.

At present, it is undeniable that urbanization is has spread to many societies in developing countries for making rural areas become civilized. Some people claim that urbanization has numerous advantages for people to live in modernized town. However, from my perspective, towns that have been urbanized are suffered bysuffer from various obstacles a term called ‘Modern Disease’.

            First and foremost, urbanization causes environmental problems which are air pollution and water pollution. Pollution is regarded as a fundamental problem of developing countries as a whole. For example, if rural areas have to expand lands in order to build infrastructures such as office buildings, department stores, theatres, and resort hotels, it is inevitable to have many that kinds of pollution are caused by their construction. materials. Moreover, overpopulation is deemed as a major obstacle in urbanized towns. To illustrate this, Siam Paragon department store in Bangkok is a perfect example. In On the weekend, a large number of people often go shopping and buying food. Because of this, goods in many shops are sold out.  Having said that overpopulation makes people get frustrated, the government tries to find a way to reduce this stress by launching a campaign in order to persuade people to live in rural areas.] New paragraph à[In addition, urbanization contributes to have a crime in towns. Undoubtedly, pickpockets and robbers usually commit a crime in crowded places. For example, my friend went to Asiatique, which is the famous landmark of tourists and Thais in Bangkok on Loy Kratong’s Day. I was told that her priceless Prada wallet had been stolen there the day before and she had been unable to catch the thief. She had felt like a fish out of the water because too many people had been bustling around and it was so noisy that she couldn’t even breathe. As a result, I realized that if my friend had lived in a suburban areas, she would not have faced the terrible situation about stealing. of theft.  –> Must be more than one paragraph

            With all things considered, many obstacles were have happened because of urbanization. From where I stand, to prevent the ‘Modern Disease’ not to happen in the future, the government have has to plan practical strategies to prevent problems from urbanization in every areas for making to make people in societies live happily without fear and dissatisfaction.

(Estimate IELTS Band Score: 6.0)

IELTS Examiner Comments

your essay has some good merit, especially with the variety of grammar coupled with examples from your experience. Note that you must have two or three body paragraphs in your next essay and you did not define the term ‘modern disease’ in your essay. What do you think it means?

IELTS Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)