ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Essay หัวข้อ world are losing natural resources

หลายคนที่ได้ฟังข่าวสารบ่อยๆ คงเคยได้ยินในเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เป็นกังวลในเรื่องทรัพยากรในโลกที่อาจไม่เพียงพอในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า หากมนุษย์เรายังไม่การใช้งานทรัพยากรในปริมาณเท่ากับทุกวันนี้ หลายๆหน่วยงานจึงออกมารณรงค์ให้มนุษย์รู้จักประหยัดการใช้ทรัพยากร รวมไปถึงพยายามนำเอาสิ่งต่างๆกลับมาใช้ใหม่ น้องๆมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ? วันนี้ลองมาเขียน Essay ในหัวข้อเตรียมสอบ IELTS ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ

rainforest-destruction

Many parts of the world are losing important natural resources, such as forests, animals, or clean water. Choose one resource that is disappearing and explain why it needs to be saved.

Nowadays, natural disaster becomes more severe. As we can see from the general news, a number of forest resources have reduced every day. This essay will discuss why a forest resource is in danger now, how about repercussion and why it needs preserving.

The main cause of this problem comes from human selfishness. People try to take advantage of forest resources to their happiness without respecting to consequences. For example, humans deforest to obtain wild materials for their industries or unlawful selling. Moreover, they deforest for gaining a large area to build residences, agriculture or dams. The reduction of forest resources causes adverse outcomes such as wild animal extinction and variation of climate.

From my perspective, the forest resource is origin of creatures and a water resource. Furthermore, it has several benefits; for instance, it reduces the amount of carbon dioxide gas and increases that of oxygen gas which creates air freshness. Woods can prevent flooding damage by absorbing water. It protects soil collapse. It also adjusts ecosystem balance. Therefore, it is necessary that we should preserve it to fulfill it abundance. Although it is inevitable to destroy forest resource in some cases, we can replant trees.

In summary, the wild resource is four basic necessities for all and the reasons which I already mentioned above. I strongly believe that if humans concern about importance of wild resource and cooperate to maintain forest resource more, our world will be better.

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)