ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เฉลย IELTS Essay: the best way to solve growing traffic and pollution problems.

มาพบกันเฉลยของตอนที่แล้วกันค่ะ มีหลายประเด็นเลยค่ะที่เราน่าลองศึกษากันดู

IELTS Essay Topic: the best way to solve growing traffic and pollution problems.

Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.

To what extent do you agree or disagree?  –> You must answer this directly!!

What other measures do you think might be effective?

At present day, many capitals of countries, such as Bangkok, encounter time-consuming traffic jams and excessive pollution. Many people think that increasing the cost of oil is the best idea to decrease those problems; nevertheless, others believe that it is not the best choice. This essay will show you the other ways to resolve those problems.

One view is that the cost of oil which rises does not stop the problem of ever growing traffic. Every day, especially in the capital, working societies rely on the speed, not only travelling but also transporting goods. Sometimes, the public transportation does not serve their needs; as a result, many companies have private messengers or drivers for themselves. Although the price of petrol can rise, many people prefer to use private transportation more than using public option.

With respect to air pollution, some people think that the pollution problem does not only occur from the only use of vehicles. It may come from other factors, for instance, coal industry or some chemicals from the electrical equipment. Even if one were not to use their private vehicles, the world would inevitably get more polluted.

Many people believe that there will be another choice to deal with these problems, and it is the development of public transportation. Some capitals, for example, Bangkok, have poor the public transportation. Buses and boats are not well organized for people because they come too late and drivers drive without a schedule; it may cause the accidents. Moreover, the postal system is very slowly. It may require 2-3 days for sending a letter in the same province. If the government turns to improve the public transportation to be better than present, in the way which shows that people can control the time which used to commute safely, people will want to use the public transportation. Consequently, the needs to use vehicles will be reduced, and the pollution will also decline.

very good development of ideas

I strongly believe that increasing the price of petrol is a good choice to cope with growing traffic and pollution problems; on the other hand, improving the public transportation is another logical way to resolve these problems.

Estimate IELTS band score 6.5

IELTS Examiner’s Comments: The essay is well-written and has the hallmarks of a Band 6 but you could have done better in two ways. First, make sure that you directly address the questions asked of you, and you should provide examples and support in all paragraphs in the body! (see 2nd body paragraph) You have a lot of modal verbs and I suggest you include past tenses to back up your ideas. There are some minor errors but you’ve done well in the aspect of trying to vary your structures. Keep up good word and expand on content.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)