ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ฝึกเขียนหัวข้อ reform criminals ในการสอบ IELTS

ในปัจจุบันอัตราการเกิดอาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี น้องๆคิดว่าเราควรที่จะลงโทษเหล่าอาชญากรหรือเราควรจะมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนเหล่านี้กันคะ? ลองมาเขียน IELTS Essay ในหัวข้อเหล่านี้กันดูดีกว่าค่ะ

criminal_justice_reform

It is better to reform criminals instead of just punishing them. What measures could be taken to attempt to integrate law-breakers back into society.

ครั้งนี้พิเศษตรงที่ Examiner ให้ Outline ที่เราควรจะเขียน Discuss ในหัวข้อมาด้วยนะคะ

Outline:
1. Briefly talk about the increase in crime rates.
2. Describe the advantages of punishing criminals.
– It may prevent the criminal from repeating his offence.
– It is a form of retribution.

3. Describe the disadvantages of punishing criminals.
– There could be particular reasons for the crime.

4. Describe the advantages of reforming criminals.
– It is a more humane approach.

5. Describe the disadvantages of reforming criminals.
– Some criminals may pretend to have psychological problems to escape punishment.

6. Briefly conclude that a combination of the two approaches is the solution.

ลองมาดูตัวอย่างที่เพื่อนๆใน IELTS Class เขียนมานะคะ

At present, it is generally claimed that criminals should be eliminated from society by punishing them in many ways such as sending them into prisons and adjudicating them a death penalty. However, from my point of view, reorganizing criminals instead of just penalizing them would be a better way to harmonize law-breakers back into society. This essay will examine the feasible measures which can transform violent criminals to be integrated smoothly with society.

There are several measures that could be taken to attempt to integrate delinquent people back into society. First and foremost, the government should take into consideration imposing high tariffs to outlawed people, forcing them to paying for the rest of their life, depending on the type of crime. Therefore, law-breakers would scare to be fined and aware of loosing their money, so they would fear to commit a crime or do illegal acts. Obviously, this measure would not send criminals to the cells but use the compromised way from forfeiting money instead.

Moreover, giving a chance to criminals to do various activities for improving society to be better is regarded as the significant measure not to deter them from society. For example, numerous activities, which lead to planting trees around the factory areas, constructing the government buildings or public places such as parks and hospitals, and cleaning dirty roads etc., would contribute a commiseration from individuals for the criminals. In addition, the government also should set a practical policy about changing the company’s customs to have an open mind for criminals who aim to work in the company. Sympathy is the feeling that owner of the company should have for criminals, so they would be treated equally with guiltless people.

Having stated the methods of how to harmonize law-breakers back into society, it is my opinion to prove that criminals should be offered an opportunity to reform themselves by doing worthwhile activities for society and as well as for the country since they are all humans like us. From where I stand, it is the responsibility of the government to legislate reasonable laws in order to help the criminals to have a better life in society.

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)