ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

คำแนะนำจาก IELTS Examiner ใน Essay หัวข้อ Internet

มาติดตามเฉลยจากหัวข้อที่พี่ได้แจกให้ในคราวที่แล้วกันนะคะ

Reference: Internet –  the best place to find information? จริงหรือไม่ มาลองเขียน IELTS Essay กันดีกว่าค่ะ

Internet_essay

It is generally believed that the Internet is an excellent means of communication but some people suggest that it may not be the best place to find information. Discuss both these views and give your own opinion

        In this age of modern technology age, the internet is normally used for communicating. and Mmany people often chose to find information they need from websites. On the other hand, others do not agree with them. This essay will examine the support for both views, and my opinion will also be included.

 

The Internet now is a very useful medium of communication, particularly, for teenagers around the world. Friends [may] find that it is the fastest and easiest way to chat with each other. Moreover, most of today’s mobile phones has have a function that can use them to connect to the internet; a lot of its users love to stay online all the time. This is, it It [might] be said that the internet helps people access to any information from anywhere and anytime – the greatest advantage.

 

In addition, the internet is the biggest place to find any largest collection of information available in any languages. Thai students always say that it is more convenient when searching for data on the internet. On the other hand, their teachers say that the articles which [can] be found on the internet are not really helpful because they are also included with the author’s points of views.

 

In my opinion, the internet [should] only be used for communication. Although using the internet is the easiest way to find a giant vast amount of information, it [may] contain with misunderstood knowledge misrepresented, biased information. Because anyone [can] publish anything on the internet, the similar issues written by two people [can] show the different ideas. For me, if information from websites is really necessary, it [must] be collected from many sources and thoroughly analyzed by myself.

 

To sum up, the Internet is the best place for communication; it makes people from anywhere around the world feel closer. However, instructors say that the information which can find be find online [may] not be useful. From my point of views, published data [should] be double-checked again and again.

Modal verb structures x 10 !

Estimate IELTS Band Score: 6.0
IELTS Examiner Comments:
this is a well-written essay that is a very typical essay seen on the IELTS exam. You have just too many small errors to keep the score to a respectable 6.0. You need to vary the tenses more and not overly rely on simple modal verb structure: (see paragraph 4 as an example). You do have some good complex sentences though and the essay is well-organized. Good effort!

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)