ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Writing: เฉลยงานเขียนในหัวข้อเกี่ยวกับ Science and Technology นะคะ

วันนี้มาดูเฉลยงานเขียน IELTS ของสัปดาห์ที่แล้วในหัวข้อ Science and Technology กันนะคะ

ใครที่ยังไม่มีโอกาสลองเขียนมาส่ง ลองกลับไปดูกันได้ที่

ฝึกเขียน IELTS Writing ในหัวข้อ Science and Technology

It is inevitable that as technology develops so tradition culture must be lost. Technology and tradition are compatible-you can have both together. To what extend do you agree with this statement?

In the globalised worlds, it is undeniable that modern technology has been advanced continuously while traditional cultures has been disappeared consecutively. Some people claim that modern technology and tradition culture are both harmoniouscan co-exist. However, from my perspective, modern technology infiltration in every aspects of human’s life and cannot conform to tradition culture that had has been gradually vanishing from our society.

First and foremost, technology is regarded as a fundamental factor for the development of a country as a whole. If the government has practical policies to support the use of technology, it is obviously inevitable that its country will have an opportunity to go on the fast track. For example, Japan, which was devastating devastated and traumatic traumatized after World War 2 two, had been rehabilitating extremely fast due to the advancement to technology such as that lead toelectric trains, electric appliances, cars, mobile phones, and efficient factories. In the 1960s, Japan’s economic grown up immediately grew rapid rapidly in spite of losing a great deal of money spent in aon themilitary term. The Japanese government focused on the improvement of the country more the preservation of tradition culture. Therefore, some tradition cultures have had been ignored from Japanese society in order to create new technology for improving to become an authority in thea challenging world.

In addition, traditions culture is deemed as an obstacle to establish the a new modern world’s society. For example Thailand, which was changed to the becomeademocratic country in 1932, has been confronting problems of rebuilding our society to be more modern in order to be equivalent match to western nation since 19th century. The‘Jongkraben uniform”, which is Thais a Thai’ traditional uniform, was one of the most remarkable visualobstacles for our developing society because people wearwearing used to wear it about 100 years ago, so it was instilled in their minds. However, modern technology from western nation intermittently crept flew into Thailand. As a result, The Thai government had a hard time to manage modern technology to get along with the old traditional

With all things considered, having modern technology along with traditional culture cannot be harmonious, From where I stand, a country, which is successful to manage itself to become ‘a developed country’, have has to purpose onforthe advancement of technology because it is the key for success in the globalised world.

(Estimate IELTS Band Score: 6.5)

IELTS Examiner Comments

As you can see, there are a lot of small errors. Having said that, you really tried to incorporate various tenses and real examples. That is what you must do on the exam, so good work! I suggest you go over your little errors and try to improve on your accuracy with there. Overall, this is good.

IELTS Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)