ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เรียน IELTS Writing กับหัวข้อเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์

วันนี้มีโอกาสได้นำหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศเราเองก็มีความพยายามที่จะนำมาใช้แต่เกิดการต่อต้านทำให้โครงการต้องพับลงไป น้องๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับพลังงานชนิดนี้ เราลองมาแชร์ความคิดเห็นกันในหัวข้องานเขียน IELTS Writing Task 2 หัวข้อนี้กันค่ะ

BoilingWaterReactor

Someone thinks that among all the energies, nuclear power should be the most suitable, but others argue that safety of making use of nuclear power is still far from satisfaction.  Discuss both views and give your own pinion.

Currently, nuclear power is used for energy in many developed countries because of a lot of advantages.  However, some developed countries argue to use nuclear power since nuclear energy may destroy environment and impact to people’s health.  This essay will discuss an argument for both views and illustrate my thought.

Many countries contrast to build nuclear power plants due to following reasons.  To begin with, nuclear power plants are very dangerous for workers in the plants and people who live around nuclear power stations.  For example, workers who work in the plants for several years have received radiation into their bodies. Consequently, they may have cancer or radiation sickness or genetic mutation.  In addition disaster may cause of reactor accident and radiation exposure. To illustrate, in the year 2011, there was earthquake in Japan, which caused emission of the reactors. Thus, people who lived near to the power plants had to migrate to other places. Moreover the byproducts of the fission of uranium will remain radiation for thousand years, so nuclear power plants should carefully dispose the byproducts away from society or else those radiations will directly affect to people as mention above.

On the other hand, several countries, especially, developed countries decided to use energy from nuclear power plants due to many pros.  Firstly, there is abundant energy which will be sufficient for demanding of people in the future because nuclear power plants produce energy all times and they are controlled by technology. Moreover, they do not rely on fossils which may lack in the future and also spent for a long time to be burned up.  As a result fossil fuels may be deficient in the future.  Apart from that, nuclear power is produced by nuclear reaction in the reactor result in little pollution, whereas fossil fuels are produced by burning. Therefore there is a great deal of emission from burning energy plants.

With all things taken in to consideration, I firmly believe that nuclear power has both outweigh and drawback. However the countries which use nuclear power as the main energy should consider to    a safety and wash management policy, otherwise they will receive calamity from nuclear power instead.

ลองฝึกเขียนกันดูนะคะ เดี๋ยวพี่จะนำเฉลยและคำแนะนำจาก IELTS Examiner มาฝากในคราวหน้าค่ะ วันนี้สวัสดีค่าา

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)