ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนตุลาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 1 พฤศจิกายน ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 23 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 30 ตุลาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

คำแนะนำจาก IELTS Examiner ในงานเขียนหัวข้อ Zoo!

สำหรับงานเขียนในชิ้นนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ Zoo ที่พี่ได้เกริ่นไปในคราวที่แล้วนะคะ

ใครยังไม่ได้ลองเขียน ขอเชิญได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

เรียนการเขียน ielts หัวข้อ Zoo!

คราวนี้ลองมาดูเฉลยกันค่ะ

Do you agree or disagree with the following statement? A zoo has no useful purpose. Use specific reasons and examples to explain your answer

Some people believe that called the prison for creatures is a zoo. destroying animal habits. On the other hand, some group argues that zoo has its duty as a protector of animals from extinction and an actual teacher for students who are interested in animals. From my perspective, I am convinced that zoos creates a lot of benefits.

First and foremost, zoos plays an important role in preserving rare creature from extinction which is transpired by two major factors that  are : hunting for sport and killing for some organs. It is undeniable that hunting is a sport for many rich people who addict in find this inhumane activity challenging and exciting. Another point is that some animal organs are well known as a medicine such as rhino horns or bear foot claws. As a result of that, it precipitates a lessening reduction in scarce creatures. Thus, ironically, zoos can solve this problem by fortifying animals from a crucial their number one predator which is human us.

Admittedly, a zoo is a source place of education for kids. It would be better if everyone has a had the chance to see real animals from around the world. This place can be the way out of this circumstance because a zoo is a place replicating an individual natural environment which needs is needed for them. As you can see from the Chiangmai zoo  Zoo, it has a closely the nearly extinct panda bear being call panda. It is a great opportunity for Thai kids to see a real moving panda. After soliciting visiting, kids tend to love it.

With all things taken into consideration, I strongly believe that zoos is are essential for both animals and human being from two ways based on two reasons which are existence preservation and learning. Unfortunately, if zoos had early been established earlier, we would have seen many kinds of creature which had already been gone extinction.

Comments from IELTS Examiner: Band Score: 5.5

            you are on the right path, but there are still quite a lot of errors presents. You attempt complex sentences (and I especially like the very last one.) and they are close to being correct. Make sure that you come back to the original question in your conclusion and say that you disagree. Keep trying to build vocab. Good effort!

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)