ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Examiner Comments on IELTS Writing : equality and personal success

มาติดตามเฉลยจากงานเขียนที่พี่ได้แจกให้ในคราวที่แล้วกันนะคะ

Reference: IELTS Writing : equality and personal success

In recent years, there has been growing interest in the relationship between equality and personal achievement. Some people believe that individuals can achieve more in egalitarian societies. Others believe that high levels of personal achievement are possible only if individuals are free to succeed or fail according to their individual merits. What is your view of the relationship between equality and personal success?

In recent decades, a gap between egalitarian societies and personal success has enlarged and it seems to be unstoppable. Although some people think that they should focus on their personal goals, other individuals might consider that the same rights the doctrine of equality and same opportunities would bring about the long live lasting benefits to our societies. In my opinion, I strongly agree that people can achieve more in this equal societies that favour equality.

On the one hand, the egalitarian societies lead have led to many advantages to enjoyed by every person, particularly poor people. For one thing, the number of uneducated people has rose risen rapidly since the last decade. Due to poverty, they lack opportunities to learn. Take African children as an example, they only have a day to day plan lifestyle and cannot imagine how they get a chance to study in schools. In additional, the same right an equal voice is another basic thing right that creates equal opportunities. Each person has his or her own vision to develop their communities by voting. Burma is a prime example, after all much strife, Burmese citizens obtained their right to vote from the military ,and Burma then has become the an anopen country with the a giant leap of in the economy in of the ASEAN. This kind of equality would ensure the success of many citizens.

On the other hand, I would argue that equal rights and opportunities are do not affect with assure people’s freedom to succeed or fail. Firstly, I believe that most people would feel happier and more confident to work if they are successful in the fair communities. In contrast, those who achieve their lives by taking advantages from of others are never be reach real success. Furthermore, a social enterprise is a new career that can achieve both personal and social benefits .For instance, Dr. Muhamus Yunus who received noble the nobel prize from initiating founding a bank for the poor by giving microfinance services named Grameen Bank., Poor people can get a personal loan without requiring collateral leading to sustainable careers in Bangladesh.

All things considered, personal success and equality can be exist together. From my perspective, this brings about many benefits to our communities

Estimate IELTS BAND Score: 6.0

IELTS Examiner Comments :     You’ve really put a lot of effort into this task and there are clearly errors to improve on. Study the corrections and you must have a longer conclusion. Make the conclusion thought-provoking and drive home your opinion in it. I like your examples in this essay and overall, the essay has good cohesion.

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)