ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เรียน ielts writing จากงานเขียน หัวข้อ Computer with Children ค่ะ

วันก่อนพี่มีโอกาสได้คุยกับผู้ปกครองของน้องท่านหนึ่งในโรงเรียน ท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของน้องที่ติดคอมพิวเตอร์งอมแงม ทำให้นอนดึกแล้วมีผลเสียต่อการเรียน วันนี้พี่ถือโอกาสนำเอาหัวข้อในการสอบ IELTS ใน Task ที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงมาฝากน้องๆกันนะคะ

Using a computer every day can have more negative than positive effects on your children. Do you agree or disagree?

มาดูว่าน้องคนหนึ่งของสถาบัน มีความเห็นต่อหัวข้อนี้อย่างไรกันค่ะ

It is undeniable that computer is one of the most important parts in modern society. Some think that future generations can be affected by computers in bad ways more than good ways if they use those daily. Personally, I entirely disagree with this opinion. Nonetheless, I realize that everyone thinks differently.

On the one side of the argument, there are some people who feel that children tend to be addicted to computers easily when they use those electronic devices every day. Firstly, they suggest that playing computers wastes children’s time. For instance, children who use computer playing game very evening would not have enough time to review their lessons and do their homework. Hence, they would probably get a low grade. Moreover, if children always use computers they would have less time to spend with their family, for example watching television and having dinner together. Eventually, they consider that this could result in a poor family’s relationship.

On the other side of the argument, I personally disagree with this viewpoint because although it is possible that my offspring would be influenced by computer in negative ways I would be able to control their computer usage so that they would get more beneficial than disadvantageous outcome. Initially, I would guide them to use computers in broaden knowledge, namely doing exercises via e-learning programmer, searching for academic information and preparing their lessons through an online encyclopedia. Apart from getting smarter, the benefits of these helpful usages could be excellent learning skills and a wider perspective. Therefore, a chance of getting a degree would increase and when my children become adults there is a good opportunity that they would get a good job. Fortunately, this would result in earning high salary. Furthermore, though my descendant would live far away from me we could contact each other every day via computers. To illustrate, if my kids study abroad I would be able to call them by using chatting programmers, including Skype and Line. In spite of a long distance call, family’s member would get closer and have a good connection.

As one can see from reading the information presented, I still believe that if my offspring use a computer every day in appropriate way they would experience positive more than negative results.

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)