ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 22 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 16 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

IELTS Essay BAND 7.0 หัวข้อเทคโนโลยียานยนต์มีผลต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างไร?

เฉลยงานเขียน IELTS Writing Task 2

กลับมาต่อกันจากงานเขียนคราวที่แล้วเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์มีผลต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างไร?

ใครยังไม่ได้ลองเขียน พี่แนะนำให้ลองกลับไปดูจากหัวข้อนี้ก่อนค่ะ

IELTS Essay หัวข้อ vehicle technology

คราวนี้มาตามติดว่าอาจารย์จะแก้ Grammar และ Vocab ในจุดไหนกันดีกว่าค่ะ

Despite improvements in vehicle technology, there are still large numbers of road accidents. Explain some of the causes of these accidents, and suggest some measures that could be taken to address the problem.

At present, no matter how innovative the vehicles are, the number of road accidents is still in increaseon the rise. This is because apart from new technology, there are other factors involved in the safety on the street. This essay will outline some of the reasons causing mishaps on the road and some feasible solutions to this problem.

There are some main factors causing tragic events on the roadway. First of all, accidents tend to occur when people are imprudent. Most high experience highly experienced drivers are predisposed to think that they are ‘an expert’ in driving. As a result, those experts drive their cars fast and try to overtake other lower speed slower cars. Moreover, most of the drivers are unaware of their safety level of risk by not fastening safety belts while they’re driving. Consequently, their wrong careless behaviors leads to several severe car crashes. In addition, young drivers are one of the important factors pertaining causes toof street accidents. It’s true that most of theyoungsters are naturally impetuous. These kids drive their cars fast and tend to increase the speed when are accompanied by friends. However, due to a lack of experience and maturity, these youths lose consciousness concentration and can’t control their cars when something goes wrong, such as a tire blowout, happensing suddenly, contributing to loss in life and possession. 184

In order to reduce car accidents, some practical measures should be implemented. Intense punishments Punhishment should be considered first. The traffic penalties of every country should be strong harsh and clear enough to deter commuters from offending them traffic laws. For example, a driver who texts and drives must be fined and be ticketed; moreover, his or her driving license must be confiscated for one year so that he or she has no chance to drive a car over that period. Another possible solution is that when severe accidents stem from juveniles, parents should be the one taking responsibility for their children’s action. For instance, if the a traffic collision were occurred by due to a 15-year-old boy driver and the incident also caused death to other people, lad’s parents would should be put in jail instead. This will make both parents and their children more aware of the consequences from letting their kids run the car themselves.

To sum up, the increasing number of road accidents results from several factors. However, it’s the duty of all commuters and also police officers to make the a street the safe place not the a risky one

(Estimate IELTS Band Score: 7.0)

IELTS Examiner Comments:

Despite a few convoluted sentences to express ideas, your essay scores quite well due to the variety of language and structures. Don’t forget that an essay should have examples to support ideas and this allows for more tenses to be shown (past tense, perfect tense, etc.)

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)