ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนเมษายน วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 29 เมษายน เดือนพฤษภาคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 9 พฤษภาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 2 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 18 พฤษภาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 เมษายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 8 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 1 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 7 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 เมษายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดา เริ่ม 8 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กรกฎาคม ค่ะ

ฝึก ielts writing กับงานเขียนหัวข้อ history & culture

ทุกวันนี้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การแต่งกายของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย น้องๆมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ลองมาฝึกเขียน IELTS Writing ในหัวข้อนี้กันดูนะคะ

Topic: Now many people are forgetting their history and culture, so some people suggest that we should encourage people to wear their traditional clothing everyday. Do you agree or disagree? Give your reasons?

Histry_Culture

In modern society, lot of people neglect the history and culture of their country. Because of this some people advice we should incite individuals to dress their traditional costumes everyday. In my perspective, dressing original clothing everyday is not appropriate thing.

It is true that some original clothes, such as Thai, is not easy to wear . As there is too many accessories to finish dressing in a limited time in the morning. Moreover, the overload of accessories will be an annoyance to other people that have to help them to wear all accessories because they can not were the cloths and accessories by themselves. So, this is a trouble some problem.

In addition, some original clothing is unsuitable for everyday life. As many people use public transportation for work or study. Hence, it is probably an obstacle for everyday life. Take Thai traditional uniform as an example, The skirt for women is long and narrow pencil-like form, so it is difficult to walk or run to bus stop, underground station or others. And sometimes dressing unsuitable uniform to run may cause a serious accident in life such as broken arm, broken leg and broken head.

To summarize, the reason why   I am not support to wear the traditional clothing everyday because of an inconvenient and inappropriate problems. In my point of view, it is many other ways to encourage citizens to recognize their history and culture. For instance, goverment make approaches to everyone in the country to wear traditional costumes on nation day.

แล้วคราวหน้าพี่จะกลับมาเฉลยงานเขียน พร้อมทั้งแนะนำจุดที่ผิด โดย IELTS Examiner นะคะ

IELTS Institute Team

CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)