ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

คำแนะนำ Essay IELTS Task II หัวข้อ politicians และ scientists

จากงานเขียนหัวข้อของคราวที่แล้ว ลองมาดูเฉลยจาก IELTS Examiner และคำแนะนำดีๆกันนะคะ

ใครยังไม่เคยเขียนหัวข้อนี้ ลองไปดูกันที่นี่เลยค่ะ

 


ตัวอย่างงานเขียน IELTS Task II หัวข้อ politicians และ scientists

 

The world could not move forward by itself. It requires modern technology to help solve many problems. There are two groups of people who are directly related to the this development. One is politicians; another is scientists. In my opinion, I think politicians have a greater influence on the world than scientists. Two reasons will support my opinion  [At least two can be described as belows.] -> Not for essay!

Firstly, scientists need funds supported by a government, which consist of politicians. Scientists cannot archive  achieve the goals without money. They need appropriate equipments, which are cost too high for them to buy with their own budgets.

Secondly, politicians have an enormous impact on not only on research stuff, but also other factors as well. The world did does not rely on scientific research only; it needs economic stimuli, education and so on for improvement. Politicians are the main factor to control every aspects and set research in the right direction.

However, someone might argue that previous scientists, such as Newton, did not need subsidization. They Such a freelance scientist could discover fantastic things too. Therefore, scientists play the most important role on in the world’s development. [Nevertheless ] à why? [I think that prior previous scientists discovered the fundamental theories, such as gravity.] àWhat is the point here? Most of those basic things were completely unvielded??? already. These theories didn’t need a lot of money to study, but effort instead.

In conclusion, I strongly agree with the statement that politicians are the crucial factor for the world. The reason is that scientists cannot finish the research without money from politicians. Another reason is that there are other important factors that require politicians to take care of, not scientists.

The world could not move forward by itself. It requires modern technology to help solve many  problems. There are two groups of people who are directly related to this development. One is politicians; another is scientists. In my opinion, I think politicians have a greater influence on the world than scientists. Two reasons will support my opinion-> Not for essay!

Firstly, scientists need funds supported by a government, which consist of politicians. Scientists cannot achieve the goals without money. They need appropriated equipment, which cost too high for them to buy with their own budgets.

Secondly, politicians have an enormous impact not only on research, but also other factors as well. The world does not rely on scientific research only; it needs economic stimuli, education and so on for improvement. Politicians are the main factor to control every aspect and set research in the right direction.

However, some might argue that previous scientists, such as Newton, did not need subsidization. Such a freelance scientist could discover fantastic things too. Therefore, scientists play the most important role in the world’s development. [I think that previous scientists discovered fundamental theories, such as gravity. ] àwhat is the point here? Most of those basic things were completely unvielded??? already. These theories didn’t need a lot of money to study, but effort instead.

In conclusion, I strongly agree with the statement that politicians are the crucial factor for the world. The reason is that scientists cannot finish the research without money from politicians. Another reason is that there are other important factors that require politicians to take care of, not scientists.

Estimate Band Score IELTS Band : 6.0
IELTS Examiner’s Comment:
Your 3rd body paragraph lacks development and logical progression, but overall, your essay does answer the question and you’ve looked at all elements required. Can you spot any perfect tenses? I can’t. Besides the simple tenses, show that you also know perfect and continuous tenses, and passive voice.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)