ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 26 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 11 กุมภาพันธ์ ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เฉลย IELTS Essay Task2 : Human Race

มาพบกับเฉลยการแก้ไวยากรณ์ของการบ้านคราวที่แล้วกันนะคะ น้องๆหลายคนคงได้ลองเขียนมาส่งกันบ้างแล้ว หลายคนที่ยังไม่ได้เริ่ม พี่แนะนำให้เริ่มเขียนมาส่งได้แล้วนะคะ อย่าลืมว่างานเขียนจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเราได้เขียนแลัมีอาจารย์ให้คำแนะนำค่ะ ทราบแล้วก็มาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะ

Reference: IELTS Essay Task2 : Human Race

มาดูเฉลยกันนะคะ

The human race is facing with problems which are getting more acute as time goes on. To what extent do you agree with this statement?

 

In this day and age, it’s obviously that people around the world are confronted with severe natural disasters and critical pollution problems. This essay will examine the fact that we are in the midst of these calamities and with supporting arguments will be provided.

Natural disasters, these circumstances which we are unable to predict, have generated a significant damage to many parts of our world. Eight years ago, Thailand was devastated by a tsunami. At that time, before the Tsunami came attack, there was not any warning signal of this disaster; therefore, there were the massive losses in to human’s life and propertyies. Moreover, last year, parts of Australia was were demolished by a brutal earthquake that hasn’t ever been occurred before. These examples samples of events circumstances provide are the good evidences that we’re now immersed into the  a worsening situation.

In addition, in the big cities around the world, they are faceing with critical pollution problems. It’s an undeniable y fact that this problem has been created by humans. This problem in the prosperous countries is far more aggressive than in the poorer countries on account of the fact that the richer cities certainly have more traffic congestion and industrial areas than in the deprived cities. As a consequence, this ese would brings about more pollutions such as poisonous fumes, and toxic water. Unfortunately, these calamities caused by mankind are becoming more and more serious without any improving trend.

To sum up, honestly speaking, owing to the examples as mention, we are now faced with various types of disasters leading our world into the an age of decay, and it’s hard to cope with those as it’s a natural circumstance, and an the unpredictable disaster.

In this day and age, it’s obvious that people around the world are confronted with severe natural disasters and critical pollution problems. This essay will examine the fact that we are in the midst of these calamities and supporting arguments will be provided.

Natural disasters, these circumstances which we are unable to predict, have generated a significant damage to many parts of our world. Eight years ago, Thailand was devastated by a tsunami. At that time, before the Tsunami came, there was not any warning; therefore, there were the massive losses to human life and property. Moreover, last year, parts of Australia were demolished by a brutal earthquake. These examples of events provide good evidences that we’re now immersed in a worsening situation.

In addition, in big cities around the world, they face critical pollution problems. It’s an undeniable fact that this problem has been created by humans. This problem in the prosperous countries is far more aggressive than in the poorer countries on account of the fact that the richer cities certainly have more traffic congestion and industrial areas than in the deprived cities. As a consequence, this brings about more pollution such as poisonous fumes, and toxic water. Unfortunately, these calamities caused by mankind are becoming more and more serious without any improving trend.

To sum up, we are now faced with various types of disasters leading our world into an age of decay, and it’s hard to cope with as it’s a natural circumstance, and an unpredictable disaster.

Esimate IELTS Band Score 6.0

IELTS Examiner Comments:

This response was well-developed supported with real-world examples. However, some of them were badly written, eg. Australia was demolished. This is simply untrue. Also the Thai tsunami was not 4 years ago. It was in 2004! In terms of grammar, watch your use of plurals and watch for run on sentences as some of your sentences were really too long.

เป็นอย่างไรบ้างคะ เห็นได้เลยว่าโดนตัดคะแนนในจุดที่ขาดความละเอียดละออ และใส่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้และไม่จริงเข้าไป หากไม่มั่นใจให้พูดกลางๆไว้จะดีกว่านะคะ แล้วคราวหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

IELTSInstitute Team

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)