ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Essay : ฝึกเขียนเอสเสหัวข้อ Air Travel

ในโลกทุกวันนี้ เราพึ่งพาการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เนื่องจากมีราคาถูกลง รวมทั้งมีจำนวนเที่ยวบินมากขึ้นด้วย แต่แน่นอน การเพิ่มจำนวนอย่างมากของจำนวนเที่ยวบิน ย่อมก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ น้องๆคิดว่าคนเราควรเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยแค่ไหนคะ? ลองมาเขียน IELTS กับหัวข้อ Air Travel กันค่ะ

air-travel

Air travel uses enormous amounts of the world’s limited supplies of fuel while creating very harmful pollution. Some people therefore say that travel by airplane should be limited to people going on business trips. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

In the past, months were needed to travel across the world, but now, aeroplanes have made it possible to orbit around under just a day, given a great convenience for everyone. Though, some argued that the flying industry is the undermining cause of pollution and is over-consuming the insufficient fuels that all is trying to reserve, and suggested that an air travelling should be restricted only for business purposes. There are many causes of high level of pollution and other feasible solutions to this problem, which will be discussed in this essay.

Aeroplanes cannot be solely blamed for creating noxious waste. It is only accountable for a small proportion, whereas the main major causes are the manufacturing industries and cars that deplete the fuel and produce a tremendous amount of pollution. Thus, it would be a wiser choice to have the government imposing a strict measurement on the factories and cars to control the harmful gas emission and further promote the use of non-renewable resource, such as wind turbines.

Moreover, aeroplanes, especially the low-cost airlines sparked the boom in tourism thathas greatly enhanced the world’s economy during the past decades. Not only that it brings in the money from the visitors, but it also bloomed up more businesses involving in tourism. Consequently, the economy does not only rely on trading, but tourism is also a crucial business that one cannot overlook its power in the world’s economy. Therefore, is it worth to prohibit visitors from flying abroad for a holiday?

It is absolutely certain that pollution is currently a critical issue that everyone must act on. Though, in my opinion, there are other alternatives, such as passing a strict regulation on waste emissions, as a vast money can be lost from the tourism industry if flying is restricted for only business.

เป็นอย่างไรคะ ลองเขียนไอเดียของน้องๆแล้วส่งมาให้อาจารย์ Examiner ตรวจกันบ้างนะคะ จะได้ทราบว่าเราเองหากไปสอบในขณะนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่ คราวหน้าพี่จะนำคะแนนของงานเขียนชิ้นนี้พร้อมทั้งแก้ไวยากรณ์มาฝากกันค่ะ

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)