ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เรียน ielts สำหรับ writing หัวข้อ Traffic Congestion

มาพบกับเฉลยพร้อมคำแนะนำในส่วนของหัวข้อ Traffic Congestion กันได้แล้วค่ะ ใครยังไม่ได้ลองงานเขียน ielts writing ชิ้นนี้ ไปดูกันได้ที่

Ref: เรียน writing ielts หัวข้อ Traffic Congestion

Traffic congestion is becoming a huge problem for many major cities. Suggest some measures that could be taken to reduce traffic in big cities.

       In this day and age, a large problem for most major cities is the traffic jams. It is undeniable that soaring of urban populations by leaps and bound in big cities are growing excessively leading to traffic congestion which has become a global costly issue that needs to instantly resolve be addressed and resolved. This essay will provide the some feasible approaches to mitigate this huge predicament development.

          First of all, public transportation is the good best alternative way for commuters to get around instead of using their own car; thus, governments should re-evaluate and re-allocate the budget so as to deliberately improve public transportation services for the sake of declining traffic congestion saving money in the long term. It can be obviously seen that some kind of public vehicles are not clean and comfortable enough to motivate individuals to use them and some of them have high fares, for instance sky – trains and the underground. If they lessened lower ticket prices of those by providing subsidies for transport service companies, many commuters would increasingly use them for travelling and refrain from using their cars.

          Secondly, the number of cars has surged rapidly,; as a consequence, legislators should enact a bill to tackle this situation. For example,they should increase tariffs for important individual cars. Using this measure will discourage others to buy new cars and still use buses, speed boats ferries, sky – trains and subways as a means of transport. In addition, charging the drivers who will go into city center is one of the solutions to cope with this issue. For instance, London has enforced this regulation to all drivers who drive into downtown. They have to pay approximately 8 pound per day. This would enable to mitigate traffic jams in major cities and provide revenue to be spent on upgrading public transport.

          All in all, even though it is very hard to deal with this huge problem, I firmly believe that traffic congestion can definitely be lowered by the courses of actions as above mentioned my ideas.

ประเมิน IELTS Band Score: 6.0

IELTS Examiner’s Comments :  Student, you have tried to vary your language, which is good, but some word choices are wrong. On the while, your essay is quite good and I would try to link a few more ideas together, especially when it come to the financial side of your argument. Your conclusion needs a final though because we expect more substance in the conclusion.

 

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)