ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

เฉลยหัวข้องานเขียน Cambridge IELTS 8 หัวข้อ health and fitness

สำหรับเฉลยในครั้งนี้เป็นของหัวข้อก่อนหน้าในเรื่องของ health and fitness นะคะ ยังไงน้องๆที่กำลังเตรียมสอบ ielts อย่าลืมไปลองฝึกเขียนกันนะคะ ใครยังไม่ได้ลองตามไปดูหัวข้อได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่ะ

Reference: ฝึกเขียนหัวข้อ health and fitness ในการสอบ IELTS

(IELTS 8 – Test 4 -Task2) In some countries the average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing. What do you think are the causes of these problems and what measures could be taken to solve them.

For several decades, the average weight of citizens in several countries around the globe has been rising on the rise and their physical health and strength have been reducing suffered. Eating a lot of food without calculating calories that the body can burn and lacking of exercise are the main causes of these issues; however, these problems can be mitigated by increasing certain expenses for overweight people.

First of all, everyone will gain weight if they consume too much food without working out. Normally, a person needs about 2000 calories per day. If he or she cannot use all of them, the remaining energy is changed to the fat and then it is accumulated in his or her body; therefore, his or her weight is increased. Furthermore, the exercise is one of the methods assisting people in burning energy and making them healthy and strong. If a consumer an individual exercises too less not enough, some calories are remained are not consumed; as a consequence, it makes him fat as well. For instance, when I was young, I was obese because I liked eating a lot of junk food. Moreover, I didn’t like playing any sports because I felt very tired while I was studying physical courses. During that time, my health was bad and I needed to eat take some medicines. Next, a A doctor advised me to swim and then my body was better improved. At present, not only am I slim, but I also love swimming.

In addition, increasing prices on the products or services for overweight individuals can solve these issues. When some expenses are increased, fat people realize why they must pay more for goods and services more than other people. This leads them to reduce their weights until they feel they are not taken advantage of. Take Samar airline, one of the USA airlines, as a good example,. tThe cost of airfare for passengers Samar depends on their weights. The more they lose lower their weights, the cheaper less they pay.

In conclusion, having a lot of food and lacking of exercise are main factors that why people’s weights are increasing and their levels of health and fitness are decreasing. Pricing the products and services following customers’ weights can mitigate these problems.

(Estimate IELTS Band Score 6.5)

IELTS Examiner‘s Comment:

There are some simple repeating errors which you can easily fix. The good point is you development in your paragraphs. There are also various tenses used. I would add more opinion after your example in the second body paragraph. Keep up the good work!

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)