ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เฉลยหัวข้องานเขียน Cambridge IELTS 7 หัวข้อ main function of a university

สำหรับเฉลยในครั้งนี้เป็นของหัวข้อก่อนหน้าในเรื่องของ main function of a university นะคะ ยังไงน้องๆที่กำลังเตรียมสอบ ielts อย่าลืมไปลองฝึกเขียนกันนะคะ ใครยังไม่ได้ลองตามไปดูหัวข้อได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่ะ

Reference: CB IELTS Writing :  หัวข้อ main function of a university

(IELTS 7 – Test 4 -Task2) Some people think that universities should provide graduate with the knowledge and skills needed in the workplace. Others think that the true function of a university should be to give access to knowledge for its own sake, regardless of whether the course is useful to an employer.

What, in your opinion, should be the main function of a university?

For several centuries, main curriculums in colleges and universities have been developed dramatically to provide necessary knowledge and skills to their students. Some individuals believe that those institutions should open the (offer) technicalcourses that are related to their future jobs (the workforce) while others believe that learning knowledge for their own sake such as soft skills, physical courses, and so on is more significant than for their employer in the future (valuable). Working knowledge subjects (Career-specific), from where I stand, should be the primary (core of) education of academic institutions in this age.

First of all, students should take the classes related to their future jobs because they will be able to apply their needful knowledge and skills when they work. Companies and organizations always ask their new graduate applicants what subjects they tookwhile they were studying in schools or universities because this helps employers to reduce some trainingexpenditure.The more courses the company’s field is related to, the greater (the) opportunity the candidate has to get the job. For instance, after I had graduated in computer engineering, I applied for a developer position. I told an interviewer that I had already taken certain programming courses, and then she hired me as a staff member of her team.

In addition, giving soft skills such as leadership, making a decision, communication skills, and so forth to young people in colleges and schools is not important. Not only are these skills (not) useful to executives, but also children are under a lot of pressurein their studies. In general, leaders train these skills to senior staff when they need to use this knowledge or theyget a promotion. Take the DST, the company I am working at, as (for) a good example. It has provided a lot of soft skills classes to every staff level except the new joiners (rookies) because all new employees need to learn technical courses for three months before they join their team. After that, if a new worker has good performance because of working hard and then he gets a promotion, his boss will register him to take a few soft skills.(courses).

In conclusion, technical knowledge and skills should be the main curriculums in colleges because individuals can apply them in theirworkplace. Moreover, students do (are) not under a lot of pressure to work hard in their learning certain skills for themselves because leaders (employers) would provide those courses at the suitable time.

 (Estimate IELTS Band Score 7.0)

IELTS Examiner’s Comment:

            You need to be descriptive in your assay by adding more adjectives and adverbs in your writing. There are some very good structures though and as you can see not too many minor errors. Your second body paragraph fails to convince. Overall, this is still a good essay for the IELTS.    

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)