ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนกรกฎาคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 กรกฎาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 กรกฎาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 27 กรกฎาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 4 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 กรกฎาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มิถุนายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 กรกฎาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 มิถุนายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 กรกฎาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 มิถุนายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 30 มิถุนายน ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันอาทิตย์ เริ่ม 9 กรกฎาคม, วันธรรมดา เริ่ม 24 กรกฎาคม ค่ะ

IELTS Essay Comment from Examiner: technology develops and traditional culture

มาพบกับเฉลยและคำแนะนำงานเขียนเกี่ยวกับการพัฒนาของเทคโนโลยีส่งผลอย่างไรกับการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมจากงานเขียนตอนที่แล้วของนักเรียน IELTS ของสถาบัน ไปดูตัวอย่างได้จาก link ด้านล่างเลยค่ะ

IELTS Essay หัวข้อ technology develops and traditional culture

Many people believe that the development of technologies changes their lifestyle and also removes some customs. However, others feel that this these developments can go along be applied in harmony with conventional behavior. From my perspective, advancements don’t affect a traditional way of life.

There are several advantages of technology to maintaining preserve conventional culture. The internet is used as a search engine to find and share information such as codes of conduct, festival ceremonies, customs and social behavior around the world. It is also convenient to both download and upload photography and video which can make people more gain a greater understanding of every culture.

Modern technology makes our world become smaller. As a consequence, worldwide situations like national ceremonies is are shown on in real time over the world. The Miss World competition is one of the most examples that indicates that technology and culture are able to occur together embrace each other without conflict. Each woman wears modern styles of national costumes and play performs a talent show that relates to their culture. This is broadcasted to worldwide people.

Technological developments upgrade people’s life lives rather than take worthily downgrades them. Cultures to an end will always survive. If everyone tries to preserve their cultures, it they will not be lost. For instance, Thai society encourages younger people respecting to to respect older people. In addition, Thailand is known as the land of Smiles as Thais that they smile generally. Therefore (why?), parents are play an important factors role in order to teach their children about conventional culture, generation by generation.

In conclusion, the development of technology can go with  exist next to traditional ways of behavior. Moreover, the Internet and telecommunication are used as tools to distribute local cultures to people around the world.

Estimate IELTS Band Score: 5.5

IELTS Examiner Comments: there are various grammar mistakes but the main one that sticks out is your plural vs. singular noun (and subsequent verb-subject agreement).A few linking logic errors are there as well. Yes, organization is there and overall, your essay has a good basic form. How about comparing life in the past and life today in terms of cultural traditions. (Can include past tenses)?

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)