ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนกรกฎาคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 กรกฎาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 กรกฎาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 27 กรกฎาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 4 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 กรกฎาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มิถุนายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 กรกฎาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 มิถุนายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 กรกฎาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 มิถุนายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 30 มิถุนายน ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันอาทิตย์ เริ่ม 9 กรกฎาคม, วันธรรมดา เริ่ม 24 กรกฎาคม ค่ะ

What is the difference between the IELTS Academic Exam and the IELTS General Training Exam?

What is the difference between the IELTS Academic Exam and the IELTS General Training Exam?

The listening module and the speaking module are the exact same for both exams. The reading and writing modules differ depending on which version you take.

exams-ielts-graph

Academic Version

  • Listening (Same for General and Academic versions) – Four sections, one audio for each section (monologue or conversation), 40 questions, 30 minutes
  • Academic Reading – Three sections, one long text for each section, texts are taken from real sources, 40 questions, 60 minutes
  • Academic Writing – Two tasks, Task 1 (describe a graph, chart, diagram, or table) at least 150 words, Task 2 (short essay – usually responding to an argument) at least 250 words,  60 minutes
  • Speaking (Same for General and Academic versions) -One on one interview, three sections (answering short questions, talking about a general topic, and a discussion), 11 to 14 minutes

General Training Version

  • Listening (Same for General and Academic versions) – Four sections, one audio for each section (monologue or conversation), 40 questions, 30 minutes
  • General Training Reading – Three sections: section one (two or three short texts), section two (two short work related texts), section three (one long text); texts are taken from real sources, 40 questions, 60 minutes
  • General Training Writing – Two tasks, Task 1 (writing a letter) at least 150 words, Task 2 (short essay) at least 250 words,  60 minutes
  • Speaking (Same for General and Academic versions) – One on one interview, three sections (answering short questions, talking about a general topic, and a discussion), 11 to 14 minutes

 

Which version should I take?

Usually universities and academic institutions require the Academic version. Professionals such as doctors and nurses might also have to take the Academic version to work in an English speaking country.

Immigration authorities usually require the General Training version. The General Training version is for people looking to gain non-academic work experience or training. It is also used for people wanting to immigrate to an English speaking country.

These are just generalizations though. Test takers should confirm which exam they should be taking before they prepare for and take the test.

 

Credit : IELTS Bootcamp

 

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)