ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

เฉลยงานเขียน IELTS Writing หัวข้อ Capital punishment

กลับมาพบกับเฉลยงานเขียน IELTS ใน Task 2 สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตกันนะคะ ใครที่ยังไม่มีโอกาสลองเขียนมาส่ง ลองกลับไปดูกันได้ที่

เรียน writing กับหัวข้อ IELTS : Capital punishment

ตอนนี้ลองมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ

Capital punishment is a brutal decision and should be abolished. Give your views if you agree or disagree with it.

At present, it is undeniable that the crime is likely to increase and several forms of punishments have been put forward to solve the problems. One of the penalties which most people believe it to be brutal is capital punishment. From my perspective, this method seems to be a cruel judgment for a wrongdoer.

No matter Whether or not someone do has done something wrong, especially mirror issues, the death penalty should not be used for making decision. It look is ruthless because this sentence kills one’s take a life. They are do not only have an opportunity to re-sit rehabilitate themselves. Therefore, capital punishment is not the best option to judge a case. On the contrary As a matter of fact, it makes social society awful, people feel apprehendsive  and do not want to do anything. This is because they are afraid that their action may leads to serious problems and end up with the death sentence.

Besides, not only does the death penalty look cruel, but it is also unfair for petty criminals doing committing mirror problems acts such as stealing, brawling and so on. Some actions of delinquents may are not serious issues and bring about capital punishment. Therefore, to make one punishment has have a line of  reasoning and not brutalise be considered excessive, judging and punishing someone should act appropriately maintain the human rights of. For example, the judge ought to separate the level of penalty in order to give a fairness for wrongdoers.

However, it is true that the execution can stop individuals from committing affiances. People may be afraid of doing something wrong and more consider more about their actions. Moreover, this process may also help police do their job easily because a society has a strong low to decrease crimes.

Having discussed my ideas, even though this punishment can lead to a peaceful society and the number of criminals decreases, capital punishment seems not to be appropriate in every cases. I still hold on my position that the death sentence is still ruthless because someone has to die to compensate for their mistake. Therefore, this kind of punishment should be considered  deliberately in depth and concern about in terms of ethics and morality.

(Estimate IELTS Band Score: 6.0)

IELTS Examiner Comments   this is quite a long essay and your arguments are a little off. The statement asks for the abolishment of the death penalty and you argue that it should not be used in minor cases. Also, as you can see, there are quite a lot of minor errors, which I really hope you study and learn from. Keep up the good work and fix those errors.

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)