ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนเมษายน วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 29 เมษายน เดือนพฤษภาคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 9 พฤษภาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 24 เมษายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 2 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 พฤษภาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 เมษายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 8 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 1 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 7 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 เมษายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดา เริ่ม 8 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กรกฎาคม ค่ะ

IELTS Writing Task I: Bar Chart

ปัจจุบัน ราคาอสังหาริมทรัพย์ในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นทุกปี หลายๆคนหันมาลงทันในด้านนี้กันมากขึ้น แทนที่จะเก็บเงินกินดอกเบี้ยซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ เตรียมสอบ IELTS วันนี้ พี่จึงขอนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์ของเมืองต่างๆทั้ง 5 เมืองใหญ่มาให้น้องๆฝึกกันนะคะ ลองมาทำกันเลยดีกว่าค่ะ

The chart below shows information about average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with average house prices in 1989.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

average-house-prices

The given bar charts give details about the average house prices in five cities from 1990 and  2002, compared with the average house prices in 1989. The data can be drvided into two groups, one group showed a significant increase, while the others was a huge drop.

With regard to the former group, it can be seen that average house prices in Madrid and Frankfurt were the only two cities whice slightly increased from 1990 to 1995, in the following seven years, ordinary house costing in London was the hightest propoition in variation,jumping from  -7% to 12% during the 10-year period, while the mean prices in New York was two time greater than 1989,whice changed to 5%,as same as the mean prices in Madrid, slight increasing to 4%. In Frankfurt (1996-2002), the average prices started at 3% and then dropped to only 2%, but still higher than mean prices in 1989.

On the other hand, the latter group, there was a -5% fall in the mean house prices in New York, and a -7% decrease in Tokyo’s mean pricing , as much as in London ‘s one.After that, the mean of house costing in four cities rose higher than 1989’s from 1996 to 2002, except for the ordinary house costing in Japan, growing to -5% but remained less than 1989’s.

From an overall observation, the largest average house house prices was in London, had increased by the end of 2002, Conversely, the minor percentage change from 1989 prices was in Japan.

ในคราวหน้าพี่จะนำเฉลยงานเขียนใน Writing IELTS เกี่ยวกับ Bar Chart มาฝากพร้อมกับคำแนะนำจาก IELTS Examiner นะคะ

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)