ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

10 ข้อผิดพลาดที่คุณควรหลีกเลี่ยงในการสอบ IELTS

10 Mistakes You Must Avoid
By Simone Braverman

IELTS Mistake

The process of studying for IELTS can be overwhelming. It always is of great importance to one?s future and the stakes are usually high. Among countless rules of IELTS it is easy to loose focus and begin drifting in the wrong direction, especially when you have nobody to guide you. This is the reason why people don?t receive the score they really deserve. Here are the top 10 mistakes IELTS candidates make.

1. Give more answers than necessary
As I have already mentioned in one of the previous articles, instructions are there for a reason. If they say ?give one answer? or ?answer in 3 words?, this is exactly what the examiners will be looking for, and if they find two answers or four words ? points are lost forever.

2. Waste a lot of time on one hard question
All IELTS questions are of different difficulty. It is wrong to assume that every next question will be harder than the previous one. This is why getting stuck on one hard question is a bad idea. By moving forward to some easier questions you could win points, which otherwise would be lost.

3.Lose track of time
During Reading and Writing sections it is candidates? responsibility to manage their own time. No one will tell you to stop working on the current task and to move forward to the next one. So, in worst case scenario, you could spend all the time working on just one passage, when there are 3 more to go.

4.Copy the task in Writing section
Let me list reasons why this would be a mistake. First, instructions forbid this. Second, you don?t get any points for it. Third, it wastes precious time you could use writing something meaningful.

5.Read the whole passage first in Reading section
Those passages are not meant to be read. It is enough to scan through the text, noticing what the text is about and what the purpose of each paragraph is. After getting familiar with the passage, it is the time to read questions and look for answers.

6.Not checking the answers
It is only human to make mistakes and there is nothing wrong in admitting it. This is a good enough reason to check and double-check your answers if there is time left.

7.Assume they know the answer
There is an old saying ?Assumptions are the mother of all mess-ups?. Many people walk right into this trap, by reading the question and assuming that they already know the answer from their experience or general knowledge. What a mistake! The answer is what is written in the passage and not what comes first to your mind. If, for example, the question is ?Does smoking cause cancer? and your mind says ?Yes? but the passage says ?No?, then ?No? is the correct answer.

8.Trying to impress the examiner
What usually happens when a person starts trying to impress the examiner is usually the opposite. Be the best you can at your level, don?t try to claim a higher level you are not at. Don?t start trying to use super complex sentences or big smart words (without being sure what they mean).

9.Answering with ?Yes? or ?No?
When examiner is asking you a question, it is not the answer he is after. His goal is to make you speak. As for you, every chance to speak is an opportunity to show how fluent your English is. Answering with ?Yes? or ?No? ruins every chance of good grade.

10.Write answers in the booklet, not on the Answer Sheet
Of course, writing answers on the booklet margins looks more natural then having to copy them to some special Answer Sheet. Well, surprise ? the only answers IELTS examiners count are those copied to the Answer Sheet. Every answer written on booklet margins only scores zero.

IELTS Institute – http://www.oxbridge.in.th

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)