ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

เผย 5 เทคนิคที่ทำให้การเตรียมสอบ IELTS Reading เป็นเรื่องง่ายๆ

         หลายคนพยายามหาเทคนิคในการเตรียมตัวสอบใน Part Reading ของ IELTS ซึ่งอาจารย์แนะนำว่าให้ฝึกโดยการอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ,จากนิตยสาร รวมไปถึงอ่านชีวประวัติใน Wikipedia ก็เป็นส่วนที่จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะด้านการอ่านได้ทั้งสิ้นค่ะ ทั้งนี้นอกเหนือจากการอ่านดังกล่าว IELTS Examiner ยังแนะนำว่าเราควรฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่เป็นเรื่องราวต่างๆโดยควรจะฝึกในหัวข้อที่หลากหลายเช่น History, Science, culture, social และ natural sciences เป็นต้น

นอกจากการฝึกอ่านแล้ว เราควรมีเทคนิคในการฝึก เพื่อทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้เวลาอันจำกัดด้วยค่ะ ลองมาฟังเทคนิคทั้ง 5 ประการ ของ Examiner ที่จะช่วยให้การเตรียมตัวสอบ IELTS Reading เป็นเรื่องง่ายค่ะ

5 เทคนิค IELTS Reading

Tips 1: Make the habit of reading faster by reading words in groups/chunks rather than word by word. Try to read minimum 2 hours per day.Read whatever interest you but obviously written in english. The three reading passages are on topics of general interest and usually these passages are taken from books, newspapers, journals or magazines. So try to read recent news, Newspapers, Magazines, travel brochures etc. whenever possible.

Tips 2: Remember that you are reading for a purpose not for pleasure. While practicing make a habit of looking at the title and headings when you survey the text, as well as ant special print like:  CAPITAL, Bold, italic , “quotation”, underlined words.Try to understand exactly what the question wants and falways followed the instructions carefully provided with the reading passages.

Tips 3:  Practice scanning by applying the scanning techniques whenever you read a passage.

Tips 4: There is usually a logical place to begin looking for the answer to a reading question. This requires an understanding of the main idea or topic of each paragraph. You can save yourself a great amount of time if you work out the main idea or topic of each paragraph in the early stages of your assessment of the passage.

Tips 5: There are generally 10 types of questions available in the reading section.The types are:

 1. Multiple choice questions can test both your  global understanding of the text or ask you for specific information. This means you will have to make the decision yourself whether to skim or scan the text.
 2. Short Answer questions will usually tell you to write your answers in NO MORE THAN THREE WORDS. So you can answer with one word, two words or three words but no more. However, this is not always the case. So you should always check what the questions ask you to do.
 3. Sentence completion require you to complete the end of a sentence. The questions generally appear in the same order as the information in the text.Type 2 questions are similar to the short answer questions in that they will always tell you to write your answers in NO MORE THAN THREE WORDS. So you can answer with one word, two words or three words but not more. They will also tell you to use words from the reading passage.
 4. Notes/table/summary flow-chart/diagram completions ask for specific information. There are two types of these completion questions in the IELTS reading
  exam.

Type 1. With a selection of possible answers.
Type 2. Without a choice of possible answers.
These questions require you to:
— insert a word or phrase in the middle of a sentence
— insert a word in the middle and another word at the end of a sentence

For Type 1 questions the words or phrases provided will be different from the words in the text. There will be more words than gaps.
Type 2 questions are similar to the short answer questions in that they will tell you to write your answers in NO MORE THAN THREE WORDS. So you can answer with one word, two words or three words but no more.

 1. Yes, no, not given or True, false, not given questions tasks either ask you to identify the writer’s views or claims in the text or identify information in the text. You will be given a list of statements which are either opinions or facts and you have to decide for: If they are opinions, whether they are the opinions of the writer or not or not given in the text. If they are facts, whether they are true, false or not given in the text.
 2. Classification questions ask you to classify information given in the reading text. Classifications are often according to the writer’s opinion or according to a period of time or place. You will be asked to identify a letter which represents one of the classifications for each item in a list of statements.
 3. Matching questions require you to match a list of opinions to sources mentioned in the text. These questions are used with texts which present a number of different people’s opinions. The sources are usually numbered and the opinions are given a letter each. In the answer booklet you write the letter(s) beside the numbers. There could be more opinions than sources. If so, you will need to write more than one letter beside the question in the answer booklet. If there are more sources than opinions, then one of more or the opinions will be used more than once.
 4. Choosing headings questions require you to sum up the meaning of a paragraph in order to match it to a bank of possible headings. You may be asked to match every paragraph or section of the text or just a selection of paragraphs or require you to sum up the whole text.
 5. Scanning and identifying location of information questions require you to scan the text to find the location of information. You will be given a set of statements and you need to find the paragraph each one comes from.
 6. Labeling a diagram which has numbered parts questions : You will be given a diagram and asked to label it with words from the text or labels given.

คราวหน้าพี่จะนำเทคนิคในการเตรียมสอบ Part อื่นๆมาฝากกันอีกนะคะ ^^

“Practice makes perfect”

IELTS Institute Team

cr: ielts-mentor.com
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)