ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนอย่างที่ต้องการ

วันนี้พี่ได้ไปอ่านเจอเทคนิคการสอบ IELTS เห็นว่ามีประโยชน์พอสมควร เหมาะกับผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวไปสอบพี่จึงนำบทความนี้มาให้น้อง ๆ ได้อ่านแล้วลองนำไปปรับใช้กันนะคะ

เทคนิคการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น  ด้วยข้อจำกัดของเวลาเพียง 60 นาที เราจึงมีเคล็ดลับมาแนะนำผู้สอบการอ่าน เชิงการฝึกอบรมทั่วไป ที่จะทำให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและทำข้อสอบ ให้ได้คะแนนสูงสุด เนื้อหาขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งคาดว่าผู้สมัครสอบ จะพบในชีวิตประจำวัน ในต่างประเทศ เนื้อหาเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือพิมพ์ โฆษณา และคู่มือการสอนและหนังสือต่าง ๆ โดยจะทดสอบความสามารถ ในการทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลของผู้สมัครสอบ ข้อสอบจะประกอบไปด้วยข้อความยาว ๆ 1 ข้อความ ซึ่งเนื้อหา จะเป็นในทางอรรถาธิบายมากกว่าเชิงอภิปราย

– อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบ โดยคำสั่งจะช่วยบอกว่าผู้สอบ จะหาคำตอบได้จากตรงไหน ต้องทำอย่างไร คำตอบต้องเป็นประเภทไหน และต้องเขียนคำตอบจำนวนกี่คำ นอกจากนี้คำสั่งยังช่วยบอกด้วยว่า ตัวเลือกนี้สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่   และเตือนให้ผู้สอบเขียนคำตอบลงสู่กระดาษคำตอบด้วย
– โดยปรกติคำถามจะถามตามลำดับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
– อ่านคำถามทุกข้อด้วยความรอบคอบ
– ฝึกการอ่านคร่าว ๆ เพื่อหาคำสำคัญ ในข้อความที่ตัดตอนมา หรือในเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กับคำตอบ นอกจากนี้ผู้สอบยังสามารถฝึก การอ่านคร่าว ๆ เพื่อหาคำถอดความ ที่มีความหมายคล้าย ๆ กับคำสำคัญได้อีกด้วย
– ในคำถามเกือบทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคำหรือตัวเลข เช่น คำถามประเภทตอบแบบสั้น ๆ คำตอบนั้นจะต้องถูกหลักไวยากรณ์ และสะกดถูกต้องด้วย ความแม่นยำในเรื่องของตัวสะกด และรูปแบบของคำก็มีความสำคัญ มากเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผู้สอบเสียคะแนนได้ถ้าสะกดผิด
– ในเกือบทุกกรณี คำตอบที่ผู้สอบต้องเขียนมักปรากฏ อยู่ในเนื้อเรื่องที่อ่านอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้สอบควรคัดลอกคำตอบ มาลงในกระดาษคำตอบอย่างระมัดระวัง การคัดลอกคำตอบ มาผิดจะทำให้เสียคะแนนได้
– ในคำถามประเภทเติมคำลงในประโยค ให้สมบูรณ์ ผู้สอบควรคำนึงถึงความหมายด้วยเวลาเติมคำตอบลงไปในประโยค
– ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุ ตาราง แผนผัง หรือแผนภาพ รวมถึงตัวอย่างต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วยในการคาดการณ ์ถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องนำมาตอบคำถาม
– สำหรับกิจกรรมภายในชั้นเรียน ควรมีการพูดคุยถึงลักษณะ ของข้อมูลสำหรับคำถามแต่ละประเภท ที่ผู้สอบอาจจะได้พบในการทำข้อสอบ
– ขีดเส้นใต้คำสำคัญหรือวลี ไว้ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งดูคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในคำถามด้วย
– ฝึกฝนการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำที่ใช้สรุปความและอื่น ๆ เพื่อช่วยในการหาว่าข้อมูลนั้นอยู่ตรงไหนในเนื้อเรื่อง
– ฝึกฝนวิธีที่หลากหลายที่ใช้ในการแสดงความคิด หรือข้อมูลอันเดียวกันในเนื้อเรื่อง
– คำนึงถึงว่าข้อมูลใดที่มีลักษณะคล้ายกัน มีลักษณะพิเศษที่ใช้ร่วมกัน หรืออะไรที่ทำให้ข้อมูลนั้นแตกต่างกันในเนื้อเรื่อง
– ฝึกฝนทักษะการอ่าน เช่น การอ่านคร่าว ๆ และการอ่านข้ามเพื่อหาข้อมูล
– ผู้สอบบางคนมีความเชื่อว่า การฝึกทำตัวอย่างข้อสอบเพียงอย่างเดียว จะทำให้สอบผ่าน และอยากจะฝึกทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ การฝึกแบบนี้อาจทำให้ท้อแท้ได้ เนื่องจากผู้สอบจะไม่เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตามที่คาดหวังไว้ ผู้สอบควรฝึกอ่านจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และหนังสือ โดยใช้เนื้อเรื่องจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ในการเตรียมการสอบ
– ผู้สอบต้องคำนึงถึงประเภทของคำถาม ที่มีความแตกต่างกัน และวิธีที่จะตอบคำถามเหล่านั้นให้ดีที่สุด ทำได้อย่างไร นอกจากนี้ผู้สอบควรฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS การอ่านเชิงการฝึกอบรมทั่วไปแบบเต็มรูปแบบ
– ผู้สอบควรทำความเข้าใจก่อนว่า ในการอ่านนั้นมีอยู่หลายวิธี บางคนเชื่อว่าต้องอ่านเนื้อเรื่องทุกเรื่องอย่างช้า ๆ ด้วยความรอบคอบ โดยขีดเส้นใต้คำศัพท์ทุกคำ ที่ไม่รู้ ความหมาย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งพะวง ผู้สอบควรจำไว้ว่าวัตถุประสงค์หลัก ของการสอบคือการอ่าน เพื่อหา ว่าคำตอบ อยู่ตรงไหน โดยไม่จำเป็นต้องอ่าน ในลักษณะของการจดจำทุกข้อมูล ผู้สอบไม่ควรกังวล กับคำศัพท์ ที่ไม่รู้ และพยายามเดาความหมายจากเนื้อเรื่องแทน นอกจากนี้พยายามอย่าเปิดหาคำศัพท์ ทุกคำที่ไม่รู้ในพจนานุกรม
– อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบในทุก ๆ กรณี เนื่องจากประเภทคำถามมีหลากหลาย เพราะฉะนั้นผู้สอบอาจเกิดความสับสนได้ ถ้าอ่านไม่รอบคอบ ว่าคำสั่งต้องการให้ทำอย่างไร
– ผู้สอบควรคำนึงถึงเวลาในการสอบด้วย อย่าเสียเวลากับข้อ ที่ทำไม่ได้นานเกินไป โดยให้ข้ามไปทำข้ออื่น ๆ ก่อน
– อย่ายึดติดกับการหาคำที่เหมือนกันทุกประการ กับคำที่ปรากฏอยู่ ในคำถามในเนื้อเรื่องที่อ่าน ผู้สอบควรฝึกฝนการใช้คำถอดความ (คำที่มีความหมายคล้ายกัน) และการหาคำเหล่านั้นในเนื้อเรื่องด้วย
– ในคำถามประเภทที่ข้อมูลเรียงตามลำดับ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอยู่แล้ว ผู้สอบไม่จำเป็นต้องกลับไป เริ่มอ่านเนื้อเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้น ในการตอบคำถามแต่ละข้อ

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ลองนำประโยชน์ดี ๆ ที่พี่นำมาฝากนี้ไปปรับใช้ในการสอบได้นะคะ โชคดีทุกคนค่ะ ^^

IELTSInstitute Team

เครดิต : blog.eduzones.com

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)