ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนตุลาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 1 พฤศจิกายน ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 23 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 30 ตุลาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

เตรียมพร้อมสำหรับการไปเรียนนอกกันเถอะค่ะ

ในปัจจุบันนี้ ความนิยมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศยังคงมีอยู่ และยังเป็นเป้าหมายสำคัญในการศึกษาเพื่อนำความรู้มาประกอบอาชีพที่มั่นคงและ มีรายได้ดี รวมทั้งตลาดงานในประเทศไทยยังต้องการผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับใช้งานได้ดี แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อต่างประเทศสูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้นก่อน ตัดสินใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศใด ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มีผลต่อชีวิตการงานในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างระเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนเสียก่อน พี่ขอสรุปมาดังนี้เลยนะคะ

ความพร้อมด้านการศึกษา


แน่นอนค่ะว่าการสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศนั้น นักศึกษาควรมีผลการเรียนที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง หรือปานกลาง สถาบันการศึกษาทุกระดับยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น จะพิจารณารับนักศึกษาซึ่งจะดูจากผลการเรียนที่ผ่านมาของนักศึกษา เป็นหลักสำคัญค่ะ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาควรมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉลี่ยแล้วอย่างน้อย 2.00 แต่ถ้าเป็นระดับปริญญาโทนั้น นักศึกษาควรมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยแล้วจะประมาณ 2.50 – 3.00 ค่ะ

ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษนั้นค่อนข้างเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะ เพราะ สถาบันการศึกษาทุกระดับ จะมีข้อกำหนด เกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากผล TOEFL หรือ IELTS เพราะฉะนั้นน้อง ๆ คนไหนที่ตั้งใจจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษดีทีเดียวค่ะ เพราะถ้าเรามาใช้ความคิดที่ว่า อยู่ ๆ ไปก็จะรู้เองนั้น คงจะใช้ไม่ได้นักค่ะ เพราะรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

ความพร้อมด้านทุนทรัพย์

เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาในเมืองไทย ย่อมเห็นได้ชัดว่าค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อยังต่างประเทศนั้นค่อนข้างสูงกว่ามาก ดังนั้นหากตั้งใจจะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ควรพิจารณาให้ดีถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เราต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ไม่ใช่แค่เพียงช่วงแรกเท่านั้น นอกจากนั้นความคิดที่จะ “ไปตายเอาดาบหน้า” นั้น คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก เนื่องจากบางประเทศก็ไม่อนุญาตให้นักเรียนทำงาน หรืออาจมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการทำงานมากมาย เช่น อนุญาตให้ทำงานได้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรืออาจจะให้ทำงานได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งทำให้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ดังนั้นพี่ขอแนะนำให้น้องๆพิจารณาให้รอบคอบว่าเรามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการศึกษาหรือไม่ หลายครั้งเราอาจต้องอยู่นานกว่าปกติในกรณีที่ยังส่งงานไม่ครบ รวมทั้งยังมีกรณีที่ค่าเงินมีความผันผวนตลอดเวลา ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยให้ค่าใช้จ่ายที่เราประเมินไว้ตั้งแต่ต้นไม่เพียงพอค่ะ

ความพร้อมด้านสุขภาพ


เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศนั้น จะต่างกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ฉะนั้นความพร้อมทางด้านสุขภาพก็สำคัญเช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนั้นเราควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะไปศึกษาต่อให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งข้อมูลของภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ของประเทศที่เราจะไปศึกษาต่อให้ดีก่อนจะดีที่สุดค่ะ เพื่อการเตรียมตัวที่ดี และยิ่งถ้าใครมีโรคประจำตัวหรือจำเป็นต้องอยู่ใกล้หมอประจำตัวนั้น จะสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะเราต้องดูก่อนว่าสภาพร่างกายของเรานั้นพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตในประเทศอื่นหรือยังเพราะสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม ทั้งวัฒนธรรม ภาษา อาหาร และการใช้ชีวิตที่ต้องห่างจากครอบครัว อาจทำให้เกิดความเหงา เบื่อหน่าย ท้อแท้ อันจะนำไปสู่ความเครียด ซึ่งอาจทำให้เป็นผลเสียต่อการศึกษาได้นะค่ะ

ความพร้อมด้านจิตใจ


มีนักศึกษาหลาย ๆ คนค่ะ ที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่าคนรอบข้างต้องการให้ไปหรือต้องการตามเพื่อนไปพี่เลยอยากจะแนะนำค่ะว่า ให้ดูจากความพร้อมของเราจริง ๆ จะดีที่สุดค่ะ เพราะเมื่อไปอยู่ต่างถิ่นนั้น แน่นอนค่ะว่าจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แล้วเราจะต้องใช้ความอดทนและเพียรพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นเราต้องถามตัวเองด้วยว่าเราพร้อมที่จะไปศึกษาต่อหรือยังและ พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังมากน้อยแค่ไหน

หวังว่าสิ่งที่พี่ได้นำมาฝากให้น้อง ๆ ได้อ่านนี้นั้น คงจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ทุกคน ไม่มากก็น้อยนะค่ะ

ที่มา : http://www.abacstudyabroad.com

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)