ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เฉลยงานเขียนหัวข้อ provide care หรือ financial support

มาพบกับเฉลยพร้อมคำแนะนำในส่วนของหัวข้อ provide care หรือ financial support สำหรับผู้สูงอายุกันได้แล้วค่ะ ใครยังไม่ได้ลองงานเขียน ielts writing ชิ้นนี้ ไปดูกันได้ที่

IELTS Writing Ref: IELTS Essay Task II: provide care or financial support

Governments should not have to provide care or financial support for elderly people because it is the responsibility of each person to prepare for retirement and support him or herself. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Elderly

Many states in the world have offered the benefits for long an extended period of time to those senior citizens after they become retired. Some are of the opinion that there is no need to providinge welfare. I personally reckon that the government should support the elderly people.

On the one hand, some claim that many old people have enough money to live their rest of life with a high living standard. Many people can a get high salary during their service period. Others are involved in various types of businesses after their retirement and earn enough money enough for their lives. Yet,the proportion of these this group are is perceived to be less than those who cannot achieve attain money financial stability after retiredement for [the whole country.Besides, helping from governments can make citizens uncompetitive or not spending money wisely which probably make country lessen down hurts the nation.] in wrong paragraph

However, many people earn a low salary and cannot save significant amount of money. They do not have enough money for living after their retirement. They probably find have found jobs which generate just income for them. However, Senior individuals’s seniors’ healths are is not suitable for the selected jobs.  Retired people were helping the government and the country during their working life. They deserve a better, healthier and happier life after having stopped working. The Government should not neglect these people who used to help the country develop prosperously. Plus, in present day family relationships is are not so tight compared to the past. Children tend to live separately from their parents after they have become mature. Unfortunately, some families may put parents to almshouse in on old age home due to the boredom of looking after them. Moreover,as is clearly be seen from in many places there are many elder beggars asking for money from people along the in on roadsides walkways.To tackle such manners,authorities have to provide various benefits such as monthly allowance,free medical check-up ,and so on.

All in all,I would reiterate that the Government should provide care and financial support to those retired elderly people who are not capable of standing keeping up with the expenses to live a good life but those who are able to live well with their own money can be exempt.

(Estimate IELTS Band Score: 6.0)

IELTS Examiner’s Comments:  There are enough errors in grammar and choice of words to make your essay rather difficult to grasp. You provide too many ideas as well. Any new ideas should be in a separate paragraph and supported with real examples from your experience. Make your topic sentences clear and introduce the main idea in each topic sent.

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)