ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เฉลยงานเขียนหัวข้อ Nuclear Power โดย IELTS Examiner

จากหัวข้องานเขียน IELTS Writing คราวที่แล้วเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ วันนี้พี่นำเฉลยจาก IELTS Examiner พร้อมทั้ง คะแนน IELTS Band Score ที่ได้มาฝากกันนะคะ ใครยังไม่ได้ลองเขียน

กลับไปดูตัวอย่างได้จากหัวข้อตามนี้เลยค่ะ

เรียน ielts writing หัวข้อ Nuclear Power

ใครที่ได้ลองเขียนแล้วอย่าลืมส่งมาให้อาจารย์ตรวจนะคะ สำหรับเฉลยตามมาด้านนี้เลยค่ะ

The treat of nuclear weapons maintains world peace. Nuclear power provides cheap and clear energy. The benefits of nuclear technology far overweigh the disadvantages. Do you agree or disagree?

Nuclear Power Plant

While some people believe that the greatest weapons called classified as nuclear is ones are used for keeping the a peaceful world, and provide us the clear and costless relatively cheap energy, move and more people appose feel that there are plenty of drawbacks. From my perspective, the latter opinion has hold move water.so hards

To begin with, even though the nuclear bomb was used as the final arm to terminate World War II, there were it caused countless number of deaths and injured ies in countries from both the winners and the losers. Take the Japaneses for example, there were millions of Hiroshima and Nagasaki citizens who died immidiatly immediatly and extremely suffered horribly from the effects of nuclear fallout. This caused an untreatable wounds in the Japaneses  ’s mind until today although the wasr had ended over hundred-year period seventy years ago .

Furthermore, regarding the leaking of nuclear materials Chernobyl and Fukushima nuclear plants, there are several questions asked by academics whether the  use of nuclear energy is costless without cost. Even though it is undeniable that nuclear energy is clean, no one can guarantee the negative results in case the radiation from nuclear plants is emitted. For instantce, some cities were left abandoned since governments had no confidence to let their populations living live in dangerous such areas after facing to such toxic imitation.

In a nut shell nutshell, I support the negative viewpoint or nuclear utilization as it is never brings the real peace, especially in mental hurt anguish of the experiences. Also, it is no doubt that nuclear power is costly and leads to a toxic environment if it is released to a the surroundings.

Estimate IELTS Band Score: 6.0

IELTS Examiner Comments:  Your ideas are excellent in this essay and so are your examples. There are some minor errors though which detract from your response. Your handwriting need to be nice and clear on the exam and write fast so that a little more information can be given. Good luck!

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)