ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

เพิ่มศัพท์สำหรับ IELTS ตอน Environment Vocabulary

ในเดือนมิถุนายนนี้ถือเป็นเดือนแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ พี่จึงได้นำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาให้น้องๆ ได้เอาไปเตรียมตัวในการสอบ IELTS กันค่ะ เพราะสิ่งสำคัญของการสอบ IELTS คือการหมั่นฝึกฝน และการเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

ฝนกรด : acid rain
สามารถย่อยสลายได้ : biodegradable
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : carbon footprint
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : climate change
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : to conserve energy
การปนเปื้อน : to contaminate
ตัดไม้ทำลายป่า : deforestation
เป็นอันตรายต่อมนุษย์ : endangered species
การอนุรักษ์พลังงาน : energy conservation
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ : energy efficient
ภาวะโลกร้อน : global warming
ปฏิกิริยาเรือนกระจก : greenhouse effect
เพื่อให้ตรงกับเป้าหมาย : to meet targets
พลังงานหมุนเวียน : renewable energy
การรีไซเคิล : to recycle
ของเสียมีพิษ : toxic waste
ละอองของเหลวในอากาศ : aerosol
สวัสดิภาพสัตว์ : animal welfare
คาร์บอนมอนอกไซด์ : carbon monoxide
ภูมิอากาศ : climate
การอนุรักษ์ : conservation
พลังงาน : energy
พลังงานนิวเคลียร์ : nuclear energy
พลังงานแสงอาทิตย์ : solar energy
การปล่อยไอเสีย,ควันพิษ : exhaust fumes
ปุ๋ย : fertilizers
ไฟป่า : forest fires
ภาวะโลกร้อน : global warming
ปฏิกิริยาเรือนกระจก : greenhouse effect
นิวเคลียร์ : nuclear
ผลกระทบของการแพร่กระจายรังสีนิวเคลียร์ : nuclear fallout
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู : nuclear reactor
ชั้นโอโซน : ozone layer
สารกำจัดศัตรูพืช : pesticide
มลภาวะ : pollution
สัตว์สงวน : protected animal
ป่าฝน : rain forest
น้ำมันไร้สารตะกั่ว : unleaded petrol
ของเสีย : waste
กากนิวเคลียร์ : nuclear waste
สัตว์ป่า : wildlife
ภัยแล้ง : drought
แผ่นดินไหว : earthquake
น้ำท่วม : flood
คลื่นยักษ์ : tidal wave
พายุไต้ฝุ่น : typhoon
ภูเขาไฟระเบิด : volcanic eruption
กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : environmental group

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ กับคำศัพท์ที่พี่ได้นำมาให้เรียนรู้กัน หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่า จะมีประโยชน์กับน้องๆ ทุกคนค่ะ ^^

พี่เล็ก IELTSInstitute Team

 

ที่มา : http://esl.about.com/library/vocabulary/blwordgroups_environment.htm

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)