ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ตัวอย่าง SoP (MBA)

หลายๆ คนวิ่งมาหา (เดินมาบ้าง) เพื่อขอตัวอย่าง SoP สาขาสุดฮิต MBA กับครู ครูจึงขอเอาตัวอย่างดีๆ มาโพสต์ให้ดูกันไปเลย ถ้าจะนำไปใช้ ก็พยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นของตัวเองหน่อยละกันนะจ๊ะ

It is undeniably true that the career you choose is going to live with you throughout your life, and the education you perceive was, is and will be your most loyal friend, which will help you achieve your career goals. Likewise, education is an investment that will reap rich dividends in the future and will never go waste. Thus, one has to make a wise career decision for which he may not have to regret in the future. I am, therefore, looking forward to starting the next important step of my life by taking an MBA programme in the UK.

About my undergraduate studies, I completed my BSc from _______ in 2008. During my studies, I always maintained satisfactory academic results, while joining in various kinds of activities, which strengthened my communication and cooperation skills. After graduation, I was recruited into __________ Co., Ltd. whose main line of business is Information Technology. I have been enjoying my satisfying work experience as an assistant to the manager. After one year, I was poised to take on a more challenging career, one that entails decision-making in terms of business direction. Now I have realised that in addition to gaining experience, a thorough study regarding this field plays an essential role in the success. For that reason, I feel the need to gather sound knowledge in Business Administration and Management by doing MBA in the UK.

U.K. is an energetic, vibrant and a confident country which offers unique kind of educations and learning style that will encourage me to be innovative, creative and think independently. I am convinced that studying in the UK will certainly make a real difference in comparison to other global institutes. This is the place where most of the fortune 500 companies are located; with the proven ability & skills of the esteemed lecturers of your university, I am sure that my career will be easily molded in the right way. I am very excited by the highly flexible curriculum that your university has and I look forward to learning under some of the most recognised names in the world of management. Hence, I have decided to pursue my higher degree in your university to accomplish my goals.

To achieve my career goals, I need to learn much more about current developments and techniques in management, international markets and market applications and acquire hands-on experience of management. A Master’s Degree will provide me with theoretical understanding and depth idea of practical approaches in aiding managerial decision-making, and hence research skills which will enable me to develop an expertise in the core areas of management strategies and global corporate marketing operations. I would like to probe specific problem areas such as the application of quantitative analysis to understanding various issues in global management and improving decision-making and effect of increase in global communications on international management decisions.

I am imbued with effective communication skills, critical thinking, better sense of business management, creativity and also have admirable personal and professional experiences, in this field.  Upon completion of programme, I would like to join a Multi National Company, where I can apply my past experience and Business Management knowledge gained through this programme. I expect to become an influential contributor to the delicate and finer intricacies involved in successfully executing a product launch at global level or a vital business project to the industry. I would like to grow as a strategic business negotiator in the area of International Marketing.

Ready to enter the global arena at this juncture, I want to study MBA in __________ University. I promise to put in my best and sincere efforts in meeting the high standards set by the university.

I am positive and really looking forward to an exciting stay at your university.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)