ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

ตัวอย่างงานเขียน IELTS BAND 5.5

IELTS Writing Essayวันนี้พี่มีตัวอย่างงานเขียน IELTS ฉบับหนึ่ง ลองมาดูกันค่ะ ว่า IELTS Examiner ได้ให้ Comment กันว่าอย่างไร และจะได้ IELTS Band เท่าไหร่กัน

Some people think that universities should provide graduates with the knowledge and skills needed in the workplace. Others think that the true function of a university should be to give access to knowledge for its own sake, regardless of whether the course is useful to and employee. What, in your opinion, should be the main function of a university?
Nowadays, it is undeniable that competence and aptitude have become increasingly important to graduates because it is used at the workplace. Some people believe that the competence and aptitude should be provided by a university. However, not everyone agrees, others feel that there should be a center in a university which students can access by themselves. This essay will discuss some arguments for and against why a university should have the center and the reasons why I am convinced that it would be great to have the center for the students

Firstly, the center provides students’ convenience. One point is that the students always study hard and have limited time in each term. In general, they have to do homework, send reports and others as their routine tasks. Moreover, they also review lessons and read books for their examinations so they may not focus on any knowledge or skill which the university provides. A case point, the students would be happy to access the knowledge whenever they want at the center. As a result, they will understand what competence and aptitude wanted at the workplace because of their concentration.

In additional point is that the main function shows a university’s facility. That is the university can promote itself that will gain more new applicants. To illustrate, the new applicants and their parents will be confident that the center will provide the important knowledge so they will have more opportunities to get jobs after graduation. As a consequence of this, there are a large number of applicants apply for studying in the university in the future.

On the other hand, it is generally believe that the main function does not benefit to the university. In other words, it wastes money to have a center where a tiny number of students are interested in accessing knowledge. For instance, the university should spend their budget to provide the needed competence at the workplace directly to the students than have the center in the university.

All thing taken into consideration, I would like to reiterate that the main function benefits to the students and illustrate the university’s capability to the public.

Estimate IELTS BAND : 5.5

IELTS Examiner Comments : In general this is an adequate task response that presents the candidate’s opinion, but is unclear and confusing in some areas. Additionally, some of the supporting ideas are not well developed and the overall progression of the essay is affected by frequent grammatical errors, particularly with the use of articles and prepositions.

เดี๋ยวพี่จะมาเฉลยจุดที่ผิดพลาดในส่วนไวยากรณ์กันค่ะ พร้อมทั้ง Estimate Band จาก IELTS Examiner ให้ดูว่าเมื่อเราได้แก้ไวยากรณ์จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะ –> Click ดู ESSAY ที่ได้รับการแก้ไขแล้วค่ะ

IELTSInstitute Team

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)