ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Some Difficult Questions in Speaking Part 3 (continued)

คาดว่าหลายๆ คน คงได้ลองคิดคำตอบสำหรับคำถามตัวอย่างในส่วนของการสอบพูดที่ครูโปรยไว้เมื่อวันก่อนแล้วนะคะ ครูจะลองแปลคำถามทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นภาษาไทยให้ฟังนะ ว่าที่เราเข้าใจนั้น ถูกหรือไม่อย่างไร พร้อมจะเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อผู้เข้าสอบไม่เข้าใจโจทย์ค่ะ

What celebration do you think is important in a family?

Translated: งานเลี้ยงฉลองใดที่สำคัญในครอบครัว

What happened? คำตอบที่มักได้ยินจากผู้เข้าสอบ คือ ผู้เข้าสอบจะพูดเกี่ยวกับการเลี้ยงฉลองที่สำคัญในครอบครัวของตนเอง โดยอาจยกตัวอย่างงานฉลองหนึ่งในอดีตด้วย

What’s correct? คำตอบที่ examiner คาดหวังนั้น คือ การแสดงความคิดเห็นต่องานเลี้ยงฉลองที่สำคัญสำหรับครอบครัว โดยทั่วๆ ไป ไม่ใช่ครอบครัวของผู้เข้าสอบเท่านั้นค่ะ

Do people celebrate certain birthdays with more importance?

Translated: ผู้คนฉลองวันเกิดใดวันเกิดหนึ่งเป็นพิเศษหรือไม่

What happened? คำตอบที่มักได้ยินจากผู้เข้าสอบ คือ ผู้เข้าสอบจะพูดว่าวันเกิดสำคัญอย่างไร แค่ไหน โดยอาจยกตัวอย่างงานฉลองวันเกิดของตัวเองเข้าไปด้วย

What’s correct? คำตอบที่ examiner คาดหวังนั้น คือ การแสดงความคิดเห็นว่า มีวันเกิดในช่วงอายุใดไหม ที่คน (ในกรณีนี้อาจเฉพาะเจาะจงถึงชาวไทยโดยเฉพาะได้) ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ ซึ่งผู้เข้าสอบอาจยกตัวอย่างวันเกิดเบญจเพส หรือวันแซยิด ก็ยังได้

Is friendship between men and that between women different?

Translated: มิตรภาพระหว่างผู้ชาย และมิตรภาพระหว่างผู้หญิง แตกต่างกันไหม

What happened? คำตอบที่มักได้ยินจากผู้เข้าสอบ คือ ผู้เข้าสอบจะเล่าว่ามิตรภาพระหว่างตัวเองกับเพื่อนผู้ชาย และเพื่อนผู้หญิงเป็นอย่างไร แตกต่างกันไหม

What’s correct? คำตอบที่ examiner คาดหวังนั้น คือ การแสดงความคิดเห็นว่า ความเป็นเพื่อน การปฏิบัติต่อเพื่อน การให้ความสำคัญกับเพื่อน ฯลฯ ในกลุ่มเพื่อนผู้หญิง และกลุ่มเพื่อนผู้ชายโดยทั่วไปนั้น แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร มิได้เฉพาะเจาะจงมาที่ตัวผู้สอบนะคะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)