ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

คอร์สเรียนไอเอล

ตารางเรียนของสถาบัน OXBRIDGE (IELTS INSTITUTE)

 

Course Hours per Session Students per Class Class Start Date Fees Promotion
1 IELTS Preparation, weekday (Evening) 44 hours (4 weeks only) 6-8 November 22, 2018 18,800 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส เหลือเพียง 18,500 บาท
2 IELTS Preparation, weekday (Afternoon) 55 hours (3-4 weeks only) 8-16 November 8, 2018 18,800 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส เหลือเพียง 18,500 บาท
3 IELTS Preparation, weekend 55 hours (4-5 weeks only) 8-16 November 17, 2018 18,800 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส เหลือเพียง 18,500 บาท
4 Fundamentals of Academic Writing, weekday 36 hours (5-6 weeks) 6-10 November 22, 2018 13,500 สมัครพร้อมกับคอร์ส IELTS Prep โปรโมชั่นเหลือ 30,000 บาท
5 Fundamentals of Academic Writing, weekend 36 hours (5-6 weeks) 6-10  November 24, 2018
13,500 สมัครพร้อมกับคอร์ส IELTS Prep โปรโมชั่นเหลือ 30,000 บาท
6 Grammar Brush-up, weekday 21 hours (3-4 weeks only) 6-10 November 21, 2018 7,800 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส ชำระเพียง 7,200 บาท
7 Grammar Brush-up, weekend 21 hours (3-4 weeks only) 6-10 November 25, 2018 7,800 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส ชำระเพียง 7,200 บาท
8 Speaking & Pronunciation for IELTS, weekday 21 hours (3-4 weeks only) 5-8 December 10, 2018 7,800 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส รับส่วนลดทันที 600 บาท
9 Speaking & Pronunciation for IELTS, weekend 21 hours (3-4 weeks only) 5-8 December 8, 2018 7,800 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส รับส่วนลดทันที 600 บาท
10 Intensive IELTS Writing, weekday 30 hours (5-6 weeks) 6-10 November 26, 2018 12,500 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส เหลือเพียง 12,000 บาท
11 Intensive IELTS Writing, weekend 30 hours (5-6 weeks) 6-10 November 25, 2018 12,500 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส เหลือเพียง 12,000 บาท
12 English for Academic Purpose (Pre-Sessional Program), weekday 30 hours (5 weeks) 5-10 November 6, 2018 14,000 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส เหลือเพียง 13,500 บาท
13 English for Academic Purpose (Pre-Sessional Program), weekend 24 hours (5 weeks) 4-6
14,000 เพียงสมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส เหลือเพียง 13,500 บาท

*** หากสมัครมากกว่า 2 คอร์ส มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ โปรดติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ ***

Elementary course

Grammar Brush-up (21 hours) – Class นี้จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 ท่านเท่านั้น

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาเกินกว่า 1 ปี หรือ ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานเป็นประจำ เพราะไม่ว่าจะเป็นการเขียน essay หรือ การสอบพูด ให้ได้คะแนนดีๆ นั้น ต้องแม่นยำด้านไวยากรณ์ ทั้งนี้ หากพื้นฐานไวยากรณ์ดีแล้ว ก็จะช่วยให้อ่านบทความได้เข้าใจง่ายและเร็วขึ้น เวลาสอบฟัง ก็จะจับใจความได้ถูกต้องมากขึ้นเช่นกัน

วิธีการสอน

 • เน้นหลักไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการสอบ IELTS แบบ Intensive
 • เน้นการทำแบบฝึกหัด ที่มีลักษณะของโจทย์แบบที่อยู่ในข้อสอบ IELTS
 • เน้นการทำการบ้านเพิ่มเติม (อาจารย์ตรวจการบ้านให้นอกเวลาเรียน) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนหลังจากเรียนหลักไวยากรณ์เสร็จในแต่ละบท อย่างเต็มที่

Fundamentals Of Academic Writing (36 hours) – Class นี้จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 9 ท่านเท่านั้น

เหมาะ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนหลักการเขียน essay ภาษาอังกฤษมาก่อน หรือเคยเรียนนานมาแล้ว และไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานเป็นประจำ หลายๆ คนคิดว่า ตัวเอง ก็เขียน email หรือ chat กับเพื่อนเป็นประจำ การเขียน essay ไม่น่ามีปัญหา แต่ที่จริงแล้ว การเขียนเพื่อสอบ IELTS เป็นส่วนที่ฉุดคะแนนนักเรียนไทยลงเป็นอย่างมาก นอกจากไวยากรณ์แล้ว ผู้สอบยังต้องรู้จักเชื่อมโยงประเด็น ตอบให้ตรงโจทย์ ฯลฯ

วิธีการสอน

 • เน้นการสร้างประโยคพื้นฐานไปถึงประโยคความซ้อน
 • เน้นการสร้างย่อหน้า ที่ได้ใจความสมบูรณ์
 • เน้นการเขียน essay เชิงวิชาการ
 • เน้นการทำการบ้านเพิ่มเติม (อาจารย์ตรวจการบ้านให้นอกเวลาเรียน) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนหลังจากเรียนหลักไวยากรณ์เสร็จในแต่ละบท อย่างเต็มที่

โครงสร้างคอร์ส

 • Grammar for writing
 • How to use cohesive devices
 • How to use punctuations
 • How to write basic sentences
 • How to write paragraphs
 • How to write academic essays

Promotion – ถ้าสมัครคอร์สนี้ คู่กับ IELTS Preparation Course ได้รับส่วนลดพิเศษ สองคอร์ส เหลือเพียง 30,000 เท่านั้น

Premium course

IELTS Preparation (55 hours) – Class นี้จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 16 ท่านเท่านั้น

เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ IELTS ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี (เทียบเท่า IELTS 5.0 หรือเรียนคอร์ส Grammar Brush-up และ Fundamentals of Academic Writing แล้ว)

วิธีการสอน

 • เน้นสอนการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง กับอาจารย์ที่มีความเป็นคุณครูอย่างแท้จริง เพราะทุกท่านล้วนเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยชื่อดัง
 • เน้นการให้นักเรียนทำข้อสอบเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ นอกเวลาเรียน และ feedback เป็นรายบุคคล
 • เน้นการเรียนกลุ่มย่อยไม่เกิน 16 คนเท่านั้น

โครงสร้างคอร์ส

 • Introduction to IELTS 3 hours
 • Writing Skills 17 hours
 • Speaking Skills 12.5 hours
 • Reading Skills 9.5 hours
 • Listening Skills 9 hours
 • Pre-IELTS Exam 4 hours

*พิเศษสุด* ปิดคอร์สด้วยการ Post–Test สอบเหมิอนสนามสอบจริง 4 hours สอนโดยคณาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยระดับท็อปของประเทศ ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างสูงและเน้นการสอนแบบเต็มที่ 100% เมื่อนักเรียนจบคอร์สไปแล้ว ก็จะยังเป็นนักเรียนของอาจารย์อยู่ ดังนั้น จะสามารถกลับมาถามคำถามภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา รวมทั้งส่งงานเขียนต่างๆ ให้อาจารย์ช่วยตรวจได้ด้วย

Intensive course

Speaking & Pronunciation for IELTS (21 Hours) – Class นี้จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 ท่านเท่านั้น

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมทักษะ เทคนิคและความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการพูดสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS ทักษะการพูดเป็นสิ่งที่คนไทยค่อนข้างอ่อน แม้บางคนอาจจะแม่นเรื่องไวยากรณ์หรือการเขียน แต่ก็ยังขาดทักษะด้านนี้ เนื่องจากไม่เคยได้ฝึกฝนอย่างจริงจัง ทำให้ขาดความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง พิเศษ! คอร์สนี้สอนโดยผู้สอบ IELTS โดยตรง นักเรียนจะได้เทคนิควิธีการพูดอย่างไรให้ตรงใจ Examiner รวมทั้งได้คำแนะนำในการแก้ไขจุดบกพร่อง ที่จะถูกนำมาหักคะแนนในการสอบ IELTS เพื่อที่จะเพิ่มคะแนนในส่วนของการพูดได้อย่างรวดเร็ว

Intensive IELTS Writing (30 Hours) – Class นี้จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 9 ท่านเท่านั้น

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS Writing ที่มีเป้าหมายในการสอบระดับสูง และมีพื้นฐานการเขียนเชิง Academic มาบ้างแล้ว แต่พบว่าเมื่อไปสอบ คะแนนในส่วนของการเขียนยังได้ไม่ดีเท่าที่ควร

และต้องการรู้เทคนิคว่าจะเขียนอย่างไร จึงจะสามารถปรับคะแนนให้สูงขึ้นได้ ตัวคอร์สจะสอนไอเดียในการเขียนหัวข้อในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน IELTS Writing Task I และ Task II โดยเน้นไปที่เกณฑ์ในการให้คะแนนสอบทั้ง 4 ส่วน นอกจากนั้น อาจารย์จะช่วยเพิ่มคำศัพท์ในหัวข้อนั้นๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)