ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

[IELTS Reading] ทักษะการอ่านพิชิตข้อสอบ IELTS

ทักษะการอ่านพิชิตข้อสอบ IELTS (Recognising Relationships between Ideas)

เทคนิคการอ่านพิชิต IELTS Reading

เพื่อนๆ ที่ติดตามอ่านบทความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและข้อสอบ IELTS จากเวบของสถาบันของเราคงจะคุ้นชินกับเทคนิคในการทำข้อสอบนี้ในรูปแบบต่างๆ มาไม่มากก็น้อย เช่น เทคนิคการออกเสียง การแสดงความคิดในการสนทนา การหาใจความหลักในเนื้อเรื่องที่อ่าน หรือไวยากรณ์กับการเขียน เป็นต้น เทคนิคช่วยในการอ่านแบบต่างๆ ที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น หวังว่าเพื่อนๆ คงจะนำไปใช้และเป็นประโยชน์สำหรับการทำข้อสอบ IELTS นะคะ

ในบทความนี้ จะเป็นเรื่องของการหาความสัมพันธ์ของการแสดงความคิดหรือเนื้อหาในเนื้อเรื่องที่อ่านค่ะ เพื่อนๆ คงจะสังเกตว่า เนื้อเรื่องในข้อสอบ IELTS ที่เราอ่านนั้น มักจะมีความเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่ไหมคะ เพราะแม้แต่ย่อหน้าหนึ่งๆ นั้น ผู้เขียนก็ยังต้องเชื่อมโยงความคิดให้เกี่ยวข้องกัน ฉันใดก็ฉันนั้น ในการเขียนเรื่องหรือข้อความที่มีมากกว่าหนึ่งย่อหน้า ผู้เขียนก็ต้องมีวิธีการเชื่อมโยงข้อความและนำเสนอความสัมพันธ์ของข้อความและความคิดอย่างเป็นระบบและมีระเบียบค่ะ

เมื่อเพื่อนๆ ซึ่งเป็นผู้อ่าน (และผู้เข้าสอบ) ต้องทำข้อสอบอ่าน(Reading)นั้น จึงจำเป็นต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความในแต่ละย่อหน้าของเนื้อเรื่องและภายในย่อหน้าให้พบค่ะ เพราะวิธีการนี้จะเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน สามารถอ่านเนื้อหาได้ไม่หลงประเด็น และช่วยให้เพื่อนๆ หาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามที่ข้อสอบตั้งขึ้นได้อีกด้วย เรามาดูกันดีกว่าว่าในเนื้อเรื่องหนึ่งๆ นั้น ผู้เขียนสามารถเชื่อมโยงประเด็นได้อย่างไรบ้าง

  1. การเชื่อมโยงประเด็นหรือความคิดในเนื้อเรื่องโดยใช้การลำดับช่วงเวลา เช่น เหตุการณ์ที่เกิดในอดีตอาจจะนำมาพูดก่อนเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันและในอนาคต หรือ อาจจะเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคตก่อนแล้วจึงย้อนกลับไปพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตก็ได้ค่ะ
  2. การเชื่อมโยงประเด็นหรือความคิดในเนื้อเรื่องโดยใช้การลำดับขั้นตอน เช่น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ก็อาจจะเรียงลำดับขั้นตอนจากก่อนไปหลัง หรือ อาจจะพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนแล้วค่อยย้อนไปพูดถึงขั้นตอนเริ่มต้นก็ได้ค่ะ
  3. การเชื่อมโยงประเด็นหรือความคิดในเนื้อเรื่องโดยใช้หลักเหตุและผล เช่น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอาชญกรรมหรือสิ่งแวดล้อม ผู้อ่านจะได้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับต้นเหตุของปัญหาและผลลัพธ์ของปัญหานั้นๆ ก็ได้ค่ะ
  4. การเชื่อมโยงประเด็นหรือความคิดในเนื้อเรื่องโดยการสร้างเงื่อนไขหรือความขัดแย้ง เช่น การสร้างเนื้อเรื่องเหตุการณ์สมมุติต่างๆ ซึ่งขัดแย้งหรือตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตหรือปัจจุบัน เป็นต้น
  5. การเชื่อมโยงประเด็นหรือความคิดในเนื้อเรื่องโดยการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง เช่น การเปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือการเปรียบเทียบบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงมากกว่าหนึ่งคน เป็นต้น
  6. การเชื่อมโยงประเด็นหรือความคิดในเนื้อเรื่องด้วยการใช้คำแทนหรือคำสรรพนามต่างๆ เป็นต้น this, that, these, those, who, which, he, she หรือ it เป็นต้น

จากเนื้อเรื่องที่เพื่อนๆ จะได้อ่านต่อไปนี้ ขอให้เพื่อนๆ ลองสังเกตลักษณะของการเชื่อมโยงความคิดในแต่ละย่อหน้าและการใช้คำเพื่อเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นให้สัมพันธ์กัน ว่าเป็นการเชื่อมโยงความคิดในแบบใดจากหนึ่งใน 5 แบบข้างต้นและมีการใช้คำเพื่อเชื่อมโยงความคิดอะไรบ้าง อย่าเพิ่งรีบดูเฉลยก่อนนะคะ

           

     Scan the following paragraphs and underline the words or phrases that connect the main ideas.

 

A  Historical records show that the Olympic Games® were first staged as early as 776 BC on the plains of Olympia in ancient Greece. Afterwards, the games took place every four years for over a thousand years, until 393 AD, when they were prohibited by the Roman Emperor Theodosius. Fifteen hundred years later, in 1896, the first modern summer Olympics® were held in Athens and have continued ever since, having been cancelled on only three occasions, during the First and Second World Wars.

 

B  Before they can apply to the International Olympic® Committee to host the Olympic Games®, cities must be approved by their National Olympic® Committee. Following this, they take part in a selection process consisting of two stages. The first phase is called the ‘Applicant’ phase, during which, each city’s application is examined to consider whether it is adequately prepared and has the potential to organize the Olympic Games®. Only cities which fulfil these criteria continue to the second phase of bidding, known as the ‘Candidate’ phase.

 

C  Because the Olympic Games® are primarily sporting events, it is possible to forget that they are also huge commercial ventures. In each country the impact of the Olympic Games® on the economy, infrastructure and environment of the host city depends on the national Olympic® committee’s approach to planning for the future. For example, one of the most important consequences of the 2012 Olympic Games® in London, was the implementation of a regeneration plan for the east of the city, which will result in improved social and housing facilities for local residents.

 

D  Not everybody knows that there are two Olympic Games®; the more famous one in the summer and the other in the winter, two years later. The summer and winter Games differ in a number of ways. For instance, because the winter Games are limited to event that require snow and ice, the summer Olympics® stage a wider range of sports. As well as this, the winter Games are inevitably held in colder climates and receive fewer visitors. However, many people say they prefer the winter Olympics® because they find the skiing, bobsleighing and ice-skating more exciting than the traditional athletic contests of the summer games.

 

E  it is widely understood that the main aim of any sporting team is to play as well as possible and win every game. But what happens if an Olympic® team loses deliberately? Unless an Olympic® team genuinely tries to defeat its competitors, it is considered to be ‘not using its best efforts to win a match’. Whenever this happens, the team is disqualified from the competition.

เฉลย

ย่อหน้าที่ 1 เป็นการใช้การเชื่อมโยงความคิดและประเด็นโดยใช้การลำดับขั้นตอน เพราะมีการใช้คำดังต่อไปนี้ในเนื้อเรื่อง first, afterwards, for, until, later, ever since

ย่อหน้าที่ 2 เป็นการใช้การเชื่อมโยงความคิดและประเด็นโดยใช้การลำดับช่วงเวลา เพราะมีการใช้คำดังต่อไปนี้ในเนื้อเรื่อง before, following, first, second

ย่อหน้าที่ 3 เป็นการใช้การเชื่อมโยงความคิดและประเด็นโดยการสร้างเหตุและผล เพราะมีการใช้คำดังต่อไปนี้ในเนื้อเรื่อง because, depends on, consequences, well result

ย่อหน้าที่ 4 เป็นการใช้การเชื่อมโยงความคิดและประเด็นโดยใช้การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เพราะมีการใช้คำดังต่อไปนี้ในเนื้อเรื่อง more famous, wider, colder, fewer, however, more exciting

ย่อหน้าที่ 5 เป็นการใช้การเชื่อมโยงความคิดและประเด็นโดยใช้การสร้างเงื่อนไข เพราะมีการใช้คำดังต่อไปนี้ในเนื้อเรื่อง if, unless, whenever

เพื่อนๆ จะเห็นว่าถ้าเราหมั่นสังเกตคำที่ใช้ในแต่ละย่อหน้าและการบ่งความหมายของคำเหล่านั้น ก็จะทำให้เพื่อนๆ สามารถจับใจความได้ว่าย่อหน้าในแต่ละย่อหน้าของเนื้อเรื่องทั้งหมดมีการเชื่อมโยงความคิดและประเด็นในแบบใด

นอกจากนั้น ในเนื้อเรื่องนี้ ยังมีการใช้คำแทนหรือคำสรรพนาม เช่น คำว่า they (ในย่อหน้าที่ 2 บรรทัดแรก), คำว่า this (ในย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่สาม), คำว่า which (ในย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่สี่), คำว่า it (ในย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ห้า) และคำว่า these criteria (ในย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่หก) เพื่อนๆ คิดว่า คำเหล่านี้ใช้แทนคำว่าอะไรในเรื่องบ้างคะ

เฉลยค่ะ

They = cities

This = approval by their National Olympic Committee

Which = Applicant phase

It = city

These criteria = …is adequately prepared and has the potential to organize the Olympic Games

            ขอให้เพื่อนๆ เรียนรู้เทคนิคการอ่านเพื่อสอบ IELTS จากอาจารย์ผู้สอนที่สถาบันของเราไปพร้อมๆ กับการติดตามบทความในเวบนี้ด้วยนะคะ และที่สำคัญ อย่าลืมฝึกฝนเทคนิคที่ได้ร่ำเรียนมาก่อนสอบ จะได้แบนด์สูงๆ ตามที่หวังค่ะ 🙂

Oxbridge IELTS Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)