ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

The Listening Module

Listening is the first skill tested on the exam day, and there are four parts to the test:

Section 1

 • 10 questions
 • Social English (Shopping, accommodation, etc.)
 • Two speakers

Section 2

 • 10 questions
 • Social English (Descriptions, instructions or directions)
 • One speaker

Section 3

 • 10 questions
 • Education/Training (College conversations)
 • Two or three speakers

Section 4

 • 10 questions
 • Education/Training (A university lecture)
 • One speaker

icon-tablet

ประเภทของคำถาม

 • Multiple Choice
 • Matching
 • Classification
 • Short-answer questions and lists
 • Note/table/flow-chart/form completion
 • Sentence completion
 • Summary completion
 • Labelling a diagram, map or plan

icon-disk

During the test

 • 30 minutes + 10 minutes for transferring the answers
 • Time given to read the questions
 • Answers written on the answer sheet
 • Each section played ONCE
 • Questions more difficult as the test progresses

icon-graph

Format

 • 4 sections, 10 questions in each
 • 4 recordings with different accents: UK, Aus, NZ, US
 • 40 questions: each carries 1 mark

icon-bag

Content

 • Sections 1 and 2: Social English. E.g. Shopping, accommodation, etc.
 • Sections 3 and 4: Academic context. E.g. Tutorial, Seminar or lecture.

Basic Questions for IELTS Listening

1Will the recording provide me with all the necessary instructions and pauses?

Yes. At the beginning of the test, and before each section candidates receive instructions.

2HOW DO CANDIDATES RECORD THEIR ANSWERS?

Candidates write their answers on the Listening Question Paper as they listen. At the end of the listening test they are given 10 minutes to transfer their answers onto the Listening Answer Sheet.

3DO ANSWERS IN IELTS LISTENING HAVE TO BE CORRECTLY SPELLED?

Yes. Incorrect spelling and grammar are penalized. However, words which the candidates have to write will generally be high-frequency words. Both UK and US varieties of spelling are accepted. Proper names may be spelled out in the recording.

4CAN I MAKE SOME NOTES ON THE LISTENING QUESTION PAPER?

Yes, the examiner will not see your question paper.

5HOW IS THE BAND SCORE FOR IELTS LISTENING CALCULATED?

One mark is awarded for each of the 40 questions. A Band Score conversion table is produced for each version of IELTS listening which translates scores out of 40 onto the IELTS 9-band scale. Scores are reported as a whole band or a half band.

6WHEN THE INSTRUCTIONS STATE THAT THE CANDIDATE SHOULD ANSWER IN, FOR EXAMPLE, NO MORE THAN THREE WORDS, WOULD THEY LOSE MARKS BY WRITING AN ANSWER WITH MORE THAN THREE WORDS, EVEN IF ONE IS ‘A’ OR ‘THE’?

Yes. Answers which exceed the word limit will be marked incorrect.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)